Nyheter

”Utvecklingen måste brytas”

Nyheter Anette Myrvold från Värnamo presenterar tillsammans med länets andra socialdemokratiska riksdagsledamöter och företrädare från LO-distriktet Småland-Blekinge en debattartikel som beskriver regeringens nya arbetsmiljöstrategi.

Anette Myrvold. Arkivfoto

Det dör i snitt en person i veckan i Sverige på grund av en olycka på jobbet. Varje enskilt fall är en tragedi med anhöriga som aldrig mer får se sin partner, förälder, barn eller syskon komma hem.

Samma sak gäller för de över 700 personer som varje år dör på grund av stress på jobbet. Om inget görs, tror forskare dessvärre att antalet dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress kommer bli ännu fler framöver.

Vårt besked är därför glasklart: utvecklingen måste brytas. Ingen ska dö på sitt arbete, och ingen ska heller dö av sitt arbete. Därför utvidgar nu regeringen nollvisionen till att även gälla arbetsrelaterad dödlighet på grund av till exempel längre sjukdom, ohälsosam stress, cancer eller suicid. Ett tryggt arbetsliv där ingen ska riskera liv eller hälsa på jobbet är ett av de fyra prioriterade områdena i regeringens nya arbetsmiljöstrategi. Övriga prioriterade områden i den nya strategin är ett hållbart arbetsliv, ett hälsosamt arbetsliv och en arbetsmarknad utan brott och fusk.

Redan innan coronapandemin var de som arbetar inom skola, vård och omsorg överrepresenterade i sjukskrivningar på grund av stressrelaterad ohälsa och ohälsosam arbetsbelastning. För många inom välfärden har pandemin inneburit ytterligare negativ påverkan på arbetsmiljön. Ska vi lyckas bekämpa dödsfall på grund av arbetsrelaterad stress behöver därför arbetsvillkoren för de som arbetar i välfärden förbättras genom fler trygga anställningar, tid för återhämtning och delaktighet i arbetsmiljön. Därför behöver vi fortsätta att prioritera satsningar på välfärden, och i dessa satsningar ska en bättre arbetssituation för de anställda vara en viktig del.

För att minska antalet olyckor på arbetet behöver vi också försäkra oss om att bristfällig arbetsmiljö inte blir ett konkurrensmedel. Tyvärr gör Arbetsmiljöverket bedömningen att antalet företag som bryter mot arbetsmiljöregler ökar. I den nya strategin fortsätter regeringen därför arbetet mot arbetslivskriminalitet. Det ska aldrig löna sig att begå brott eller skaffa sig fördelar genom att försumma anställdas rätt till en trygg arbetsmiljö.

För oss i arbetarrörelsen är kampen för ett hållbart arbetsliv en hjärtefråga. Ingen ska behöva bli sjuk, skada sig eller dö av jobbet. Vi kommer därför outtröttligt fortsätta kämpa för en trygg och säker arbetsmiljö, att svenska löntagare ska kunna komma hem efter jobbet – friska och hela.

Thomas Olsson, ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge

Anetté Myrvold, vice ordförande för LO-distriktet i Småland och Blekinge

Johanna Haraldsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Carina Ödebrink (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Diana Laitinen Carlsson (S), riksdagsledamot från Jönköpings län

Taggar

8 reaktioner på ”Utvecklingen måste brytas”

Låter bra!
Men det första steget borde väl vara att ni slutar hindra folk från att bli skyddsombud beroende på deras politiska hemvist.

I dag finns det företag som saknar skyddsombud eftersom ni hindrar de som blivit utsedda av övrig personal och där även arbetsgivare ansett att personerna är lämpliga men facket gör det till en politisk fråga.
Det är alltså inte arbetsmiljön som man ser i första rum utan det är att man har rätt partibok.

Cherek har helt rätt. Facket ska vara politiskt oberoende och vara helt styrt av medlemmarnas intresse. Både Socialdemokraterna och Moderaterna kallar sig arbetarparti, men inget av partierna bidrar väl till att lösa arbetsmiljöproblemen.

Är väl snarare konstigt att folk som representerar partier som är emot fackets värderingar tycker att det är en bra idé att organisera sig fackligt.

Hur menar du nu Anders?
Arbetsmiljön har ingen partifärg!

Sverigedemokraterna anser att arbetslöshetsförsäkringen bör vara obligatorisk, allmän och helt statligt finansierad.

Vad SD vill är att skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare ska vara underställda Arbetsmiljöverket istället för ett politiskt organ som det är idag.

Fackförbundens nära band till Socialdemokraterna har politiserat fackföreningsrörelsen till en sådan nivå att fackförbunden inte längre i första hand fokuserar på att försvara och framföra medlemmarnas intressen, utan driver istället Socialdemokratins frågor.

Därför anser vi att fackföreningen ska vara opolitiskt bundna så de kan stå upp för samtliga av sina medlemmar.
Det är fackföreningen som tecknar kollektivavtal och då ska det gälla alla oavsett partifärg!

Nog finns det en svart marknad även härvid, som i så mycket annat.
Hur vore det om arbetsgivarna tog sitt ansvar och inte bara låter arbetsmiljö rinna från knä till knä.
Samverkan heter det så vackert, men verkar vara skrivna för att gynna hyllan, som uppvärmande blad.

Jan, du kan ta en titt på ditt eget partis agerande i arbetsfrågor. Sist jag kollade ville SD avskaffa skyddsombuden helt och ersätta dem med arbetsmiljörådgivare som inte ens är en del av arbetsplatsen.

Försvagade turordningsregler i LAS,

SD reserverade sig emot införandet av skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar.

Sänkta arbetsgivaravgifter, du vet det som går pensioner, sjuk-, föräldra- och arbetsskadeförsäkring. Sådant som facket förhandlade fram istället för lönehöjningar. Tror knappast SD vill att ge oss dessa pengar i lön i stället utan vi får bli utan.

SD röstade emot i riksdagen att kollektivavtalsliknande villkor ska vara krav vid offentlig upphandling.

Återinförd bortre parentes i sjukförsäkringen. Bara för några dagar sedan var det ett reportage i Dagens Arbete om två från GS som blivit så allvarligt sjuka att de slutligen avled. Försäkringskassan tyckte de var friska för att byta jobb och nekade dom sjukpenning.

Som du ser SD:s politik är inte särskilt positiv för en arbetare.

Sen får du nog ta och läsa en historiebok om fackföreningsrörelsen. Den har inte blivit politiserad utan har alltid varit politiskt. Det var till och med fackföreningsrörelsen som startade partiet.

Sedan finns det inget som hindrar någon från att bilda ett eget fackförbund. Föreningsfriheten är en grundlag i Sverige då blir det konstigt att inskränka olika föreningars demokratiskt tagna beslut. Det finns redan fackförbund som Hamnarbetarna och SAC som inte är kopplade till Socialdemokraterna. SD får helt enkelt bilda sina egna fackförbund.

Ja Anders!
SD vill att skyddsombuden inte ska vara politiskt bakbundna.

Skatt är något som behövs för att få infrastrukturen att fungera men trots att vi har en av de högsta inom EU så använder man inte pengarna på rätt sätt.
Skatt och avgifter är också till för att minska något, typ bensinskatt, plastpåseskatt, alkoholskatt, mm Varför skulle man då vilja minska att fler kommer i arbete?

Försvagande av LAS är ju något S vill införa påhejade av C och hälften av facken har gått med på det!

Sverigedemokraterna var redan 2014 emot borttagandet av den bortre tidsgränsen, inte minst eftersom tunga remissinstanser redan då kunde förutspå enorma kostnader för skattebetalarna men vi är öppna för förändringar som gör att man inte kan uppbära sjukpenning under obegränsad tid.

C, KD, L, M och SD var emot kravet gällande det påhittade kollektivavtal vid offentlig upphandling av det skälet att Lagrådet efterlyste analys av hur arbetstagarbegreppet ska tillämpas och hur små företag, exempelvis mindre familjeföretag, ska förhålla sig till villkor enligt kollektivavtal.

Även organisationen Företagarna kritiserade regeringens planer och hävdade att förslaget blir svårt att tillämpa.

Lagrådet skrev bland annat: ”Reglerna i kollektivavtal är ofta komplicerade och svåra att tolka. Det krävs ingående sakkunskap för att fastställa avtalens innebörd. Det händer också att de avtalsslutande parterna är oense om hur ett avtal ska tolkas. Kollektivavtalen är inte heller allmänt tillgängliga.

Så du får nog till orsaken till varför man tar dessa beslut och inte bara läsa vad man skriver i Aftonbladet.

Egentligen säger det allt och i längden bekräftar det vad Anders säger när Jan kommer med sina påståenden och källor. Likaså vad han väljer att inte bemöta i Anders kommentar, till exempel om arbetsavgifterna.

Seglivade myten om att lägre skatt leder till fler jobb, den så kallade nedsippningsteorin finns det knappt ekonomer som ställer sig bakom, likaså har vi organisationer som Internationella valutafonden övergett idén.

Sedan att hänvisa till påtryckningsorganisation för näringslivet – Företagarna – säger också det mesta.

Redaktionen noterar: Använd inte förkortningar och engelska ord när det finns lika bra svenska.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *