Nyheter

Utvärderar gratis badkort för LSS-tagare

Nyheter Tekniska utskottet har beslutat att utvärdera satsningen på att införa gratis badkort i simhallen för LSS-tagare under 2021.

Arkivfoto

Ett medborgarinitiativ har inkommit med förslaget att alla personer som omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska få gå in i simhallen utan att erlägga entréavgift. Kommunstyrelsen beslutade 19 mars 2019 att remittera medborgarinitiativet till tekniska utskottet i samråd med omsorgsnämnden.

Tekniska utskottet beslutade 29 oktober 2019 att under perioden 1 november 2019 till 30 juni 2020 låta personer som omfattas av LSS besöka simhallen utan att erlägga entréavgift. Tanken var att utvärdera det hela efter perioden för att ta ställning till en fortsättning eller inte.

På grund av pandemin som har gjort att många som omfattas av LSS inte har besökt badhuset har nyttjandet av erbjudandet varit lägre än förväntat. Det är dock 64 personer som har löst badkort under 2020. Uppfattningen är att det tidigare bara har sålts styckeinträden till målgruppen och att det möjliga inkomstbortfall som följer av förslaget är ungefär 500 kronor per år. Eftersom målgruppen tidigare sällan badat i simhallen på sin fritid, har målgruppen heller inte bidragit till intäkterna för simhallen mer än marginellt.

Tekniska förvaltningen bedömer att satsningen har varit bra, trots att antalet besökare har påverkats rejält av pandemin. De ser att bad är en uppskattad aktivitet som passar de flesta, oavsett typ av funktionsnedsättning, och att fler personer med funktionsnedsättning blir fysiskt aktiva, vilket bidrar till fritidsavdelningens mål om en ökad folkhälsa. Förvaltningen bedömer det lämpligt att införa satsningen med att låta personer som omfattas av LSS få möjlighet att bada utan att erlägga entréavgift, men att man i slutet av 2021 ska utvärdera resultatet för att sedan ta ställning till en eventuell fortsättning.

Tekniska utskottet beslutade att anse medborgarinitiativet besvarat, att utvärdera resultatet av satsningen i slutet av 2021 samt att skicka ärendet till kommunstyrelsen.

– Vi vill inte bifalla det hela med en gång, utan vi ser det som klokt att utvärdera det hela under året innan vi tar ett beslut. Ambitionen är att införa det här, men vi vill utvärdera det hela först. Vi ser det som ett positivt besked för medborgarförslaget, säger Gottlieb Granberg (M), tekniska utskottets ordförande.

Taggar

1 reaktion på Utvärderar gratis badkort för LSS-tagare

Kommentarsfunktionen är stängd