Nyheter

Utställning om stadens 100 år

Nyheter Det kommer att bli en ganska omfattande utställning om Värnamo stads 100 år, vilket kulturnämnden nu ställt sig bakom. Det är år 2020 som staden kan jubilera.

Ouchterlonyhsuet vid nuvarande Pelikanen. Det var ett hus med mycket lokal historia.

Socialdemokraterna har motionerat om ett historiskt museum – ”Historien in i det nya seklet” men så blir det inte enligt kulturnämndens förslag.

Kulturförvaltningen har haft diskussioner med Värnamo Hembygdsförening och Historiska Sällskapet Gamla Wernamo om museitankar och om behov av ökade lokaler för de samlingar man har och som hela tiden växer.

– Alla var överens om att det ska göras en utställning 2020 och att delar av den sedan ska få permanent plats i Gummifabriken, säger kulturchefen Lars Alkner.
Denna utställning ska göras av förvaltningen, de lokala hembygdsföreningarna och andra som kan vara intresserade.

Orsaken till att det inte blir något större museum är framför allt att det skulle kosta mycket i både investering och drift. Däremot ska man efter jubileumsåret 2020 utreda möjligheten att digitalisera mer av föreningarnas samlingar. Föreningarna har även möjlighet att få hjälp med digitalisering av feriepraktikanter.

Historiska Sällskapet har redan arkivlokaler i en del av tingshuset och Lars Alkner säger att det kan bli något ökade utrymmen där och i Stadshusets arkiv. Det finns även möjlighet att arkivera hos Jönköpings Läns Folkrörelsearkiv i Jönköping.

Taggar

Dela


1 reaktion på Utställning om stadens 100 år

Vi i vår förening hade hoppats på att
Socialdemokraternas motion kunde bli verklighet.
Vi har också önskemål om att Tingshuset skall användes som ett föreningshus där föreningar kan ha sina utställningar mm.
Vi har även önskemål om att kommunen skall ha ett digitalt museum, och att vi i våra föreningar hjälper till med bilder och övrig information .
Detta finns redan hos många andra städer.
I dagsläget har vi inte fått gensvar på detta.
Givetvis kommer vi medverka utställningen Värnamo 100 år.

Arne Atterling
Styrelsemedlem i Historiska Sällskapet Gamla Wernamo

Kommentarsfunktionen är stängd