Nyheter

Utredning bekostas av förvaltning

Nyheter Kommunstyrelsen var positiva till en utredning av eventuella föroreningar, men sade nej till tekniska förvaltningens begäran om finansiering.

På Växjövägen, i höjd med glasmästeriet, har det förekommit utsläpp av diesel.  [1/2]

30 meter in på Svartkråkevägen har det förekommit utsläpp av diesel.  [2/2]

I går berättade vi om tekniska förvaltningens förslag att utreda eventuella föroreningar vid Svartkråkevägen och Växjövägen. Till grund för ståndpunkten är bland annat att kommunen har va-ledningar i området och att föroreningar på sikt kan påverka va-systemen. 

På tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen diskuterades frågan. Kommunstyrelsen var positiva till en utredning, men beslutade att remittera kostnadsfrågan till tekniska förvaltningen.

– Självklart ska en utredning göras, men i egen regi. Har man hittat besmittad mark, får förvaltningen bekosta en sådan utredning. Pengarna regleras sedan i årsbokslutet, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Fotnot: va står för vatten och avlopp.

Taggar

Dela


1 reaktion på Utredning bekostas av förvaltning

”Självklart ska en utredning göras, men i egen regi. Har man hittat besmittad mark, får förvaltningen bekosta en sådan utredning. Pengarna regleras sedan i årsbokslutet”

Hittat och hittad, verkar nästan som om hela kommunens befolkning skola i framtiden ha tunghäfta och intet säga…

Lätt för dessa politiker att säga: Under egen budget ska det göras. När både budget och resurser är så få.

Bättre vore om politikerna sig själva lyfta rumpan från stolarna sina och vara med en aning, då skulle inte odören heller finnas på deras stolsbädd..

Kanske det vore det att erkänna att de beslutar i tingen de inte har kunskap eller behärskar heller så mångt mycket på, tja, då är det lätt att besluta med arvoden.

Kommentarsfunktionen är stängd