Nyheter

Upp- och nedgångar i uttryckningsstatistik

Nyheter Räddningstjänsten noterade upp- och nedgångar under uttryckningsåret 2020, visar nya siffror.

Arkivfoto

2020 utförde räddningstjänsten 610 uppdrag vid framkomst. Vid 38 av uppdragen fick  Värnamo kommun hjälp från annan kommun. I båda fallen är det en mindre nedgång än föregående år.

Räddningstjänsten uträttade även 193 ej räddningstjänstsbaserade uppdrag (dels ej räddtjänst vid framkomst och dels icke räddningstjänststöd till annan organisation, exempelvis bärhjälp eller hissöppning) vilket är en ökning från föregående år.

– Det kan bero på att det är fler tillbud som inte kräver räddningstjänstens insats vid framkomst, säger Pär Liljekvist, ställföreträdande räddningschef på räddningstjänsten Värnamo kommun.

Under året utförde Värnamo kommun 49 räddningstjänstuppdrag till annan kommun, vilket är en märkbar nedgång jämfört med 2019.

– Det är logiskt i det fallet, eftersom övriga kommuner liksom vi har färre händelser. Det har dessutom inte varit några större bränder i skog och mark under 2020. De är resurskrävande och då behöver räddningstjänsterna stödja varandra, säger  Pär Liljekvist.

Taggar

Dela