Nyheter

Upp- och nedgångar i brandstatistik

Nyheter Stor minskning av industribränder och marginell ökningar av bränder i eldstäder och publika lokaler. Räddningstjänsten summerar statistiska upp- och nedgångar under 2021. 

Under 2021 minskade bostadsbränderna med 20 procent, visar räddningstjänsten Värnamos årsstatistik. Bild: Räddningstjänsten Värnamo

Vid 38 tillfällen har larmet gällt brand i byggnad i Värnamo kommun, märkbart färre än tidigare år. Under 2021 har bostadsbränderna minskat med 20 procent och industribränder med 40 procent. Däremot har bränder i publika lokaler och övriga byggnader ökat något. ”Det finns inget säkerställt mönster till dessa förändringar, mycket beroende på att det är så pass små siffror”, skriver räddningstjänsten-.

Endast enstaka personer har skadats lindrigt vid brand i byggnad i Värnamo kommun under 2021. Fem bränder i byggnad har medfört stora ekonomiska skador. Övriga har varit huvudsakligen av tillbudskaraktär. 

Nio bränder i byggnad har varit eldstadsrelaterade, vilket är tre gånger så många som föregående år. Men inte heller här finns det tydligt mönster till orsaken till ökningen.
Larm om brand i byggnad till personer med särskilt stöd (exempelvis trygghetslarm, hemtjänst eller liknande) har fortsatt öka.

Under 2021 har 16 av larmen från automatiska brandlarmanläggning berott på brand eller brandtillbud. Detta är något fler än genomsnittet de senaste åren. Ett antal av dessa larm har förhindrat allvarligare skador dels genom att personal på den berörda verksamheten uppmärksammats av larmet och påbörjat släckning av branden, dels att räddningstjänsten larmats tidigt till platsen. Det innebär givetvis också att räddningsinsatsen inte blir så omfattande. 

Vid en tredjedel av bränderna i bostad har det funnits en fungerande brandvarnare som larmat. 

Vid 36 tillfällen larmades räddningstjänsten om brand ej i byggnad i Värnamo kommun. Det är en märkbar minskning jämfört med tidigare år. En stor del av bränderna ej i byggnad är normalt brand i skog och mark och så har det också varit under 2021. Liksom 2020 var det inte några större skogsbränder i Värnamo kommun. Däremot var Värnamo kommuns räddningstjänst och hjälpte till vid släckningen av skogsbrand i Kalmar län. Större skogsbränder är väderrelaterade av flera anledningar. Dels beror det på hur torrt det är i skog och mark och dels på mänsklig verksamhet (läs eldning och grillning). En faktor som minskat antalet bränder i skog och mark är att försäljningen av engångsgrillar upphört. 

Det har varit färre bilbränder under 2021 jämfört med tidigare år. Det finns ingen gemensam orsak till de bilbränder som inträffat i Värnamo kommun. Här återfinns allt ifrån lastbilar med överhettade bromsar som antänt last eller liknande till övertända bilar med okänd brandorsak. Vid några av bilbränderna kan branden vara anlagd, men det har inte gått att bevisa. 

Taggar

Dela