Nyheter

Tyck till om arenaplanerna

Nyheter Nu går planförslaget för Värnamos nya fotbollsarena ut på samråd.

Nu går planförslaget för Värnamos nya fotbollsarena ut på samråd. Ritning: Värnamo kommun  [1/3]

Detaljplanen för fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera:s (Arenan) huvudsyfte är att pröva förutsättningarna för att bygga ett nytt idrottsområde med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i Värnamo stad.  [2/3]

Preliminär skiss över arenan. Ritning: Värnamo kommun  [3/3]

Förslaget gäller detaljplanen för fastigheten Ljusseveka 2:1 med flera. Huvudsyftet är att pröva förutsättningarna för att bygga ett nytt idrottsområde med tillhörande parkeringsmöjligheter samt tillfartsväg i ett centralt läge i Värnamo stad. Planen ska även säkra tillräckligt stora områden för att på ett säkert och effektivt sätt kunna hantera och rena dagvatten från idrottsanläggningen. 

Planområdet är cirka 16 hektar stort och ligger 1,2 kilometer norr om centrala Värnamo mellan Prostsjön och Ljussevekaleden. Område omfattar delar av fastigheterna Ljusseveka 2:1, Värnamo 14:62 och Nylund 1:1 som ägs av kommunen. 

Detaljplanen avviker från översiktsplanen, då området i översiktsplanen är utpekat som grönstruktur. Därför handläggs detaljplanen med utökat förfarande. 

Handlingarna finns utställda i stadshusets foajé, på samhällsbyggnadsförvaltningen samt Värnamo stadsbibliotek. De finns även tillgängliga på kommunens webbplats. 

”En undersökning av betydande miljöpåverkan är gjord i samband med planen och dess genomförande anses inte medföra betydande miljöpåverkan. I detta sammanhang vill vi också uppmana fastighetsägare om medverkan till att informera sina hyresgäster om plansamrådet”, skriver kommunen i samrådshandlingarna.

Taggar

25 reaktioner på Tyck till om arenaplanerna

Om det stämmer att ståplatsen på kortsidan är tänkt för bortasupportrar så får de som bestämmer tänka om.

Hanen. Jag har besökt åtskilliga fotbollsarenor i Europa, så jag förstår nog vad jag pratar om. Eftersom 7 av 16 lag I allsvenskan spelar på konstgräs, så går det nog bra i Värnamo också. Tycker du verkligen på fullt allvar att kommunen kan lägga 250-300 miljoner på en arena där planen används en gång varannan vecka i åtta månader om året?

Du förstår ju ingenting om riktig fotboll, skattebetalare.

Stängd arena med gräs! Det skall vi ha.

Håller med dig.
Bygg ett mindre anläggning och tar mera betalt för inträdet och bygg för resterande pengar en redig simhall eller äventyrsbad.
Nu när det inte finns något äventyrsbad i Jönköpings län.
Då kan barnen blir glada och vi kanske får besök från andra ställen i vårt län som vill bada.

Om man har någon förmåga att tänka ekonomiskt så förstår man att det inte går att ja naturgräs. Planen måste självklart utnyttjas varje dag till max. Man kan inte lägga dessa pengar för att spela en match varannan vecka. Fatta att kommunen har viktigare saker att lägga pengar på.

Det ser ut som en lite uppdaterad Finnvedsvallen med en extra kortsida bara, ska man lägga otaligt många miljoner så se till att bygga en arena!

Placeringen i staden känns bra, men om arenan ska byggas med sydvästlig-nordostlig orientering så måste det finnas läktare på kortsidor.
Kommunen säger att Falkenbergs arena är förebild. Där blåser det alltid, även när vindarna är svaga och där finns inga överbyggda läktare på kortsidorna. Varför inte titta på Häckens hemmaarena.
Naturgräs eller hybrid borde vara enda alternativen och det måste finnas värmeslingor.

Är väldigt glad för IFK och Värnamo, men, vad blir prislappen?

Läste tidigare i år att endast för allsvenska matcher? Stämmer det, så blir det en brutalt dyr anläggning.

Egentligen tycker jag att man bygger om Finnvedsvallen med läktare runt om och samtidigt bygger för friidrotten på Tinas ö.

Om man nu skall bygga en ny arena så håller jag med ”fotbollen” den skall absolut ha läktare runt om, så att man få en bra inramning.

Öppen i hörnen och en kortsida saknas…
Nej så här kan det inte bli.
Allvarligt
Arenan måste vara stängd runt om
Skulle vara direkt pinsamt om det blir enligt bild

Sorry Anders….. Beslutet är redan fattat👍. Naturgräs är en självklarhet. Fotboll ska spelas på gräs och det undviker många skador. Sedan saknar jag en läktare som Hanen skrev. Men det kommer att bli bra.

200-250 miljoner är mycket pengar… är det det vi skall lägga pengarna på i kommunen? Snittet på hemmamatcherna är cirka 3.800. Varför tvingar fotbollförbundet klubbarna att investera så hysteriskt mycket för att få spela i allsvenskan?
Det finns mer föreningsliv i kommunen som har många aktiva och en stor bredd som kanske också skulle kunna få stöd. Är inte emot elitsatsning och tycker att IFK är en fantastisk ambassadör för Värnamo.

Glöm inte att ta in synpunkter från Svenska Fotbollförbundet för det är väl de som kräver en ny arena. Kommer förbundet att bidra med några pengar eller är det vi skattebetalare som ska betala hela kalaset?

En äkta fotbollsarena ska ha fyra läktare, som ramar in planen och skapar en bra akustik. Bygg i en storlek som motsvarar det förväntade antalet besökare. Finns inget värre än en för stor arena som ekar tomt. Bättre med lapp på luckan och mer eller mindre fullt varje match, vilket skapar atmosfär.
Och en väldränerad och uppvärmd (vid behov) gräsplan är det fotboll ska spelas på. Plastplaner ger ökad skaderisk och en massa plastpellets hamnar i naturen. Miljövidrigt.
Tack för ordet.

Hrm!
Söder om Ljusseveka-leden ungefär där arenan är planerad att ligga står skylten Vattenskyddsområde.
Är det verkligen den bästa platsen?
Hur påverkar det Värnamos dricksvatten?

Spelplanen MÅSTE vara helt omsluten; inga öppna sidor eller hörn. V i har en enda chans att göra det här bra.

Det skall inte byggas överhuvudtaget utan en folkomröstning i kommunen när det gäller hela kommunens skattepengar !!
Sådana här stora beslut måste man enas om i kommunen.
Finns viktigare saker att lägga så mycket pengar på som inte fungerar i kommunen !

Kommer säkert bli riktigt bra, typ av gräs behöver diskuteras. Hybridgräs är nog att föredra, den tål mer än vanligt gräs och har mindre plastkänsla.
Malmö FF har hybrid t.ex.
Platsen är ju helt perfekt, skönt att en del andra platsförslag hamnat i papperskorgen.
Vad skall arenan heta ?
Mitt förslag är Marcus Arena 😎
( men då måste han ju stanna kvar i IFK ) 😊

En mycket viktig aspekt är vilket underlag det blir. Självklart skall det vara konstgräs, så att man kan utnyttja detta kostsamma bygge till absolut max.

Kommentarsfunktionen är stängd