Nyheter

Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Värnamo kommun minskat. I augusti fortsatte den utvecklingen.

Under augusti månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (–0,2 procentenheter). Även i Jönköpings län sjunker arbetslösheten något.

Sett till antalet personer betyder det att 767 av 17 837 invånare i åldern 16 till 651 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (27 färre än i augusti i fjol).

Det är 29:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,3 procent.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Vi ser just nu en nedgång i åtta av 13 kommuner. Störst är minskningen i Aneby och Tranås, där arbetslösheten sjunker med 1,1 procentenheter.

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 5,2 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,0 procent), medan Sävsjö har den högsta (7,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 232 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i augusti jämfört med året innan (–0,2 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 223 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Värnamo under augusti månad, motsvarande 488 av 4 604 personer. Det är  1,0 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−20 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 10,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter). Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,2 procentenheter). I augusti var  6,1 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 111 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med sex personer på ett års sikt. Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,0 procentenheter.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela