Nyheter

Över två års nedgång i arbetslöshet fortsätter

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten i Värnamo kommun minskat. I september fortsatte den utvecklingen, rapporterar Newsworthy.

Under september månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,3 procent. Det är en minskning jämfört med samma tidpunkt i fjol (−0,2 procentenheter). I Jönköpings län däremot står arbetslösheten stilla.

Sett till antalet personer betyder det att 772 av 17 953 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (15 färre än i september i fjol).

Det är 30:e månaden i följd som arbetslösheten i Värnamo är lägre än den var under samma tidpunkt året innan. Sedan mars 2021 har arbetslösheten gått ner från 6,3 till 4,3 procent.

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går nedåt. Newsworthy ser just nu en nedgång i sju av 13 kommuner. Störst är minskningen i Aneby, där arbetslösheten sjunker med 1,2 procentenheter. 

Värnamo hade redan tidigare lägre arbetslöshet än snittet i hela Jönköpings län och nu växer klyftan (4,3 procent i kommunen, jämfört med 5,3 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,1 procent), medan Sävsjö har den högsta (7,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 215 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i september jämfört med året innan (−0,2 procentenheter) och ligger nu på 6,4 procent. 213 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,2 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,2 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,6 procent i Värnamo under september månad, motsvarande 488 av 4 604 personer. Det är 0,7 procentenheter (åtta personer) färre än vid samma tidpunkt i fjol. Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 10,6 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,5 procentenheter).

Ungdomsarbetslöshet ökar något

Till skillnad från den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I september var 5,8 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 106 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser Newsworthy en ökning med fyra personer på ett års sikt.

Taggar

Dela