Nyheter

Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Värnamo kommun minskat. I november fortsatte den utvecklingen.

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Värnamo kommun med 0,7 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i november på 10,9 procent.

Under november månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,6 procent. Det är en ökning jämfört med samma tidpunkt i fjol (+0,1 procentenheter). Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 816 av 17 739 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (32 fler än i november i fjol).

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i nio av 13 kommuner. Störst är ökningen i Sävsjö, där arbetslösheten stiger med 1,6 procentenheter.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,6 procent i kommunen, jämfört med 5,6 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,5 procent), medan Sävsjö har den högsta (8,5 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 195 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet sjönk arbetslösheten i november jämfört med året innan (–0,1 procentenheter) och ligger nu på 6,5 procent. 177 av 290 kommuner har lägre arbetslöshet i dag än för ett år sedan.

Malmö och Perstorp är de kommuner som har högst arbetslöshet just nu (12,3 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 10,9 procent i Värnamo under november månad, motsvarande 507 av 4 651 personer. Det är 0,7 procentenheter färre än vid samma tidpunkt i fjol (−1 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 10,9 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,3 procentenheter i Värnamo. Det är en mindre skillnad än för ett år sedan (−0,8 procentenheter).

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,4 procentenheter). I november var 6,3 procent av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande (motsvarande 116 personer). Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med tio personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,1 procentenheter.

Källa: Newsworthy

Taggar

Dela


1 reaktion på Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda

”Minskar” är en sanning med modifikation. Det finns hundratals påhittade praktikplatser, arbetsträningar, borra fågelholklar och lära sig skriva cv med mera 🙂

Kommentarsfunktionen är stängd