Nyheter

Över två års nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda fortsätter i Värnamo

Nyheter Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Värnamo kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen, rapporterar Newsworthy.

Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda i Värnamo kommun minskat. I december fortsatte den utvecklingen, rapporterar Newsworthy. Arkivbild: Arbetsförmedlingen

Den senaste månadsstatistiken från Arbetsförmedlingen visar på en nedgång i arbetslöshet bland utlandsfödda i Värnamo kommun med 0,4 procentenheter. Arbetslösheten bland invånare födda i ett annat land låg i december på 11,4 procent.

Läs mer om arbetslösheten bland utlandsfödda längre ner i den här texten.

Arbetslösheten i hela befolkningen uppåt något

Under december månad rapporterade Värnamo kommun en total arbetslöshet på 4,8 procent. Det är en ökning med 0,1 procentenheter jämfört med samma tidpunkt i fjol. Även i Jönköpings län stiger arbetslösheten .

Sett till antalet personer betyder det att 870 av 18 125 invånare i åldern 16 till 65 år i Värnamo kommun var inskrivna som arbetssökande (48 fler än i december i fjol).

Värnamo är inte den enda kommunen i Jönköpings län där arbetslösheten går uppåt. Vi ser just nu en uppgång i tio av 13 kommuner. Störst är ökningen i Sävsjö, där arbetslösheten stiger med 1,7 procentenheter. I tabellen längre ner ser du utvecklingen i samtliga kommuner i länet.

Även om arbetslösheten i Värnamo alltså ökar, så ligger den fortfarande under snittet i hela Jönköpings län (4,8 procent i kommunen, jämfört med 5,9 procent i hela länet). Habo har den lägsta arbetslösheten i länet (3,6 procent), medan Sävsjö har den högsta (8,9 procent). För att Värnamo skulle komma ner i samma arbetslöshetsnivå som Habo skulle 218 personer behöva sysselsättas.

I riket som helhet steg arbetslösheten i december jämfört med året innan (+0,1 procentenheter) och ligger nu på 6,7 procent.

Malmö är den kommun som har högst arbetslöshet just nu (12,7 procent) i landet som helhet, medan Kiruna har den lägsta (2,1 procent).

Arbetslösheten bland utlandsfödda sjunker

Arbetslösheten bland utlandsfödda var 11,4 procent i Värnamo under december månad, motsvarande 532 av 4 667 personer. Det är 0,4 procentenheter, eller tolv personer, färre än vid samma tidpunkt i fjol (+12 om man räknar personer). Därmed har de utlandsföddas arbetslöshet varit lägre än vid samma tidpunkt i fjol i över två år i sträck. Sedan mars 2021 har arbetslösheten bland utlandsfödda minskat från 15,5 till 11,4 procent.

Skillnaden i arbetslöshet mellan utrikesfödda och hela befolkningen är 6,6 procentenheter i Värnamo.

Den här skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikesfödda är ändå förhållandevis liten i Värnamo om man jämför med andra kommuner i Jönköpings län. Gnosjö har, relativt sett, den minsta skillnaden i arbetslöshet mellan inrikes- och utrikes födda i länet. Habo har den största.

Ungdomsarbetslöshet ökar något

Precis som den totala arbetslösheten stiger arbetslösheten bland unga (+0,1 procentenheter). I december var 6,6 procent, eller 121 personer, av 18–24-åringarna inskrivna som arbetssökande. Mäter vi antalet inskrivna ser vi en ökning med fyra personer på ett års sikt.

Precis som den totala arbetslösheten ligger ungdomsarbetslösheten i Värnamo lägre än i Jönköpings län som helhet. Skillnaden mellan kommunen och länet är 1,4 procentenheter.

Total arbetslöshet i Jönköpings län
Kommun Arbetslöshet i december Förändring (12 mån)
Aneby 5,3 procent −0,4 procent 
Eksjö 6,6 procent +0,4 procent 
Gislaved 6,2 procent +0,2 procent 
Gnosjö 4,1 procent ±0,0 procent 
Habo 3,6 procent +0,5 procent 
Jönköping 5,5 procent +0,4 procent 
Mullsjö 4,9 procent +0,7 procent 
Nässjö 8,4 procent +0,1 procent 
Sävsjö 8,9 procent +1,7 procent 
Tranås 6,5 procent +0,3 procent 
Vaggeryd 4,2 procent −0,2 procent
Vetlanda 6,8 procent +0,7 procent 
Värnamo 4,8 procent +0,1 procent 
Taggar

Dela