Nyheter

Två alternativ för Östhamra

Två alternativ för Östhamra

Nyheter I förra veckan bjöd Värnamo kommun och Schedevi Psykiatri AB bjöd in grannar och andra intresserade i Rydaholm till en informationsträff på Östhamra. På tisdagen informerades kommunstyrelsen om vad som kom fram på träffen.

Schedevi Psykiatri AB har visat intresse för att köpa Östhamra för att bedriva boende för vuxna med psykiskt funktionshinder. Om Schedevi etablerar sig i Rydaholm skulle det innebära 20 arbetstillfällen i första etappen. Foto: Pressbild

Bakgrunden är att Schedevi Psykiatri AB har visat intresse för att köpa Östhamra för att bedriva boende för vuxna med psykiskt funktionshinder. Om Schedevi etablerar sig i Rydaholm skulle det innebära 20 arbetstillfällen i första etappen.

Tanken med informationsträffen var dels att berätta om Schedevi Psykiatri och deras tankar om att etablera sig i Rydaholm, dels att lyssna på Rydaholmsbornas synpunkter och idéer.

– Många tog tillfället att komma till informationsträffen. Jag upplevde att det blev ett positivt mottagande, säger Gottlieb Granberg (M), ordförande i tekniska utskottet och vice ordförande i kommunstyrelsen, som var på plats i Rydaholm.

På tisdagen informerades kommunstyrelsen om Östhamra. Det återstår många praktiska frågor att ta ställning till men i dagsläget finns två alternativ för Östhamra. Det ena är att fullfölja den tidigare planen på att riva en del av byggnaderna och göra om marken till tomter för försäljning. Återstående byggnader byggs om till bostäder. Det andra alternativet är att sälja hela fastigheten till Schedevi Psykiatri.

– Att Schedevi vill etablera verksamhet som genererar fler arbetstillfällen i vår kommun är mycket glädjande. Vid informationen var kommunstyrelsen positiv till att låta processen med att arbeta fram ett underlag för en eventuell försäljning till Schedevi skrida framåt, säger kommunstyrelsens ordförande Mikael Karlsson (C).

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar