Nyheter

TV: Vitsippspriset till Pär-Magnus Möller

TV: Vitsippspriset till Pär-Magnus Möller

Nyheter Kyrkoherde Pär-Magnus Möller blev i dag den 20:e mottagaren av Kristdemokraternas Vitsippspris.

Det delades ut av Gunnar Crona i anslutning till högmässan i Värnamo kyrka.

Det är partiavdelningen i Värnamo som beslutat tilldela kyrkoherden Pär-Magnus Möller årets vitsippspris med följande motivering:

Med stort engagemang och en excellent förmåga att engagera och organisera medarbetare, har Pär-Magnus, engagerat sig både för våra EU-migranter och de utomeuropeiska flyktingarna, som kommit till Värnamo. Han och alla hans medarbetare har på det sättet tydliggjort den kristna människosynen, varje människas lika, absoluta och unika värde.

Pär-Magnus har dessutom i flera artiklar i lokalpressen uttryckt samma rakryggade hållning mot de mörka krafter som sprider hat och våld istället för kärlek.

Pär-Magnus har, som kyrkans ledare knutet an till en, för både urkyrkan och den medeltida kyrkan, stark tradition, nämligen att se de utsatta människorna som en del av kyrkans verkliga skatter.

Taggar

Dela