Nyheter

Tre miljoner för ny rondell

Nyheter Kommunfullmäktige beslutade att ge grönt ljus och tre miljoner för ny rondell i Mossleområdet i Värnamo.

Arkivbild

Det har under några år förts diskussioner för en trafiklösning gällande Götavägen med anledning av exploatering av nya Mossleområdet. Diskussionen som fördes gällde att antingen göra en sänkning av Götavägen och bygga en bro eller bygga en cirkulationsplats, som alternativa lösningar. I november förra året beslutade kommunfullmäktige att anslå tre miljoner till projektet. 

Förslaget som utformades är att bygga en cirkulationsplats med plancykelpassage och övergångsställe på Götavägen i stället för vänstersväng mot nya Mossleområdet. Cirkulationsplats bedöms vara det bästa alternativet för att få till stånd en sänkning av hastigheten på Götavägen.

Pengar för projektet finns redan anslagna i årets investeringsbudget och under torsdagskvällen skulle fullmäktiges ledamöter lämna ett startbeslut till tekniska utskottet, vilken en enig församling gjorde och de tre miljonerna kan nu användas till cirkulationsplatsen. 

Taggar

Dela