Nyheter

Tre föreningar går samman för att hjälpa utsatta

Nyheter En helt ny social plattform håller på att växa fram i Värnamo. En plattform som vänder sig till de som arbetar med socialt utsatta personer. Men även vänder sig till folk som kan vara i behov av hjälp och stöd.

Peter Lagerman från Internationella vänner, Ann-Sofie Björhag från Hjärta för barn och Robert Tedenby från Hela människan har alla stora förhoppningar på det nya samarbetet.

Det är tre organisationer som slagit sina kloka ihop och nu väljer att arbeta tillsamman mot ett gemensamt mål.
Resultatet ska bli en mötesplats både på ”nätet” och i det verkliga livet.

Alla tre organisationerna har gemensamt att de arbetar för och med socialt utsatta grupper.
Det är Hela människan – LP Finnveden, dess vuxenverksamhet som tillsammans med Internationella vänner och Hjärta för barn nu påbörjar ett samarbete.
Tillsammans  arbetar de inom tre områden, socialt utsatta vuxna, nyanlända och barn med trassliga hemförhållanden.

Robert Tedenby representerar förstnämnda organisation.
– Namnet på den nya sociala plattformen kommer att bli ”Tillsammans för ett bättre samhälle”.
– Vi är tre organisationer som alla är bra på det vi gör.
– Men tillsammans kommer vi att bli ännu bättre på det vi gör, säger Tedenby.

Peter Lagerman från Internationella vänner ser också ljust på framtiden.
– Vårt samarbete kommer att ge synergieffekter.
– Tillsammans kan vi dela med oss av våra erfarenheter, både till de som arbetar i olika organisationer och för de människor som kan behöva våran hjälp, berättar Peter Lagerman.

Ann-Sofie Björhag från Hjärta för barn berättar att den nya ”sociala plattformen” ska vara igång strax efter semestern.
– Vi hoppas vara i gång i augusti med utåtriktad verksamhet, säger hon.

Den nya paraplyorganisationen består inledningsvis av de tre nämnda föreningarna. Men trion som Värnamo.Nu pratade med hoppas att detta är något som kan växa.
– Vi är alla tre idéburna organisationer, som bygger på frivilligt arbete.
– Det finns flera andra organisationer som arbetar på liknande sätt och som gärna får ansluta sig till ”Tillsammans för ett bättre samhälle”, avrundar Peter Lagerman..

Taggar