Nyheter

Träslöjd och mycket mer

Nyheter Marknadsstugan i Värnamo har slagit upp portarna för säsongen och den liksom övrigt i Apladalen gästas av många.

Till Marknadsstugan kommer man för att kika på hantverk men det blir också en hel del prat.  [1/8]

Vackert  [2/8]

Fina saker  [3/8]

Tore Gustavsson:  [4/8]

Lite av varje  [5/8]

Tore och Inga-Lill Gustavsson har ställt ut i Marknadsstugan i många år  [6/8]

Visas just nu  [7/8]

Berith Skärfve-Gullbrand är på plats för att sälja sina och andras produkter.  [8/8]

Den här och nästa vecka är det en kvartett utställare och sedan blir det nya ända till början av september.

Utställare just nu är
• Träslöjden Stråkeved med Inga-Lill och Tore Gustavsson: Trähantverk, skärbräden
• Berith Skärfve-Gullbrand, Åsenhöga: Textilt hantverk
• Christina Gustavsson, Gånghester (Stråkeved): Pysselskafferiet
• Vivianna Karinsdotter, Värnamo: Salvor, oljor med mera

Stugan är från början ett uthus, som flyttades till Apladalen för att bli serveringsstuga och tillgodose behovet av kaffeservering och kioskförsäljning vid Värnamo Hembygdsförening Hembygdsfester och andra arrangemang. Den anpassades för behovet genom om- och tillbyggnad i flera omgångar och fungerade som serveringslokal till 1970, då den nuvarande kaffestugan stod färdig att tas i bruk.

Den har därefter iordningställts och utgör idag utställningslokal för hantverkare och konstnärer som här visar och säljer sin alster under våren och sommaren.

Taggar