Nyheter

Träning och friluftsliv

Nyheter En undersökning visade att många ägnar mer tid åt träning och friluftsliv numera. Vi var nyfikna och ställde frågan till våra läsare

Frågan vi ställde löd ”enligt en undersökning ägnar vi oss alltmer åt träning och friluftsliv, hur är det för dig?”. Naturligtvis finns det en koppling till situationen med en pågående pandemi, men vi undrade hur det ser ut i våra bygder. Vi fick in 225 svar, betydligt färre än vanligt men vi ser ända en tendens. Nästan hälften, 97 röster (43%), svarade tvärtemot vad som hävdades i undersökningen. Det dominerande svaret var att det har blivit mindre av träning och dylikt under coronapandemin. En tredjedel av alla svar, 74 stycken (33%), resulterade i att de faktiskt har ägnat sig mer av träning när allt annat är stängt. En fjärdedel, 54 personer (24%), menade att det inte är någon skillnad utan att de får del av såväl träning som friluftsliv i det dagliga jobbet.

Taggar

Dela