Nyheter

Trälleborgselever kan bli kvar på skolområde under byggtiden

Nyheter Tekniska förvaltningen tittar på en lösning som möjliggör att Trälleborgselever blir kvar på skolområdet under byggtiden.

Tekniska förvaltningen tittar tillsammans med byggherren och andra inblandade parter på att bygga en evakueringslösning vid grusplanen på Trälleborgsskolans område.

När kommunen för ett par veckor sedan kom med förslaget att man vill riva hela Trälleborgsskolan och bygga en ny skola var tanken att eleverna under byggnationen skulle evakueras till paviljonger i anslutning till nuvarande Bolaskolan. Nu har tekniska förvaltningen tillsammans med byggherren och andra inblandade börjat titta på en lösning som innebär att de skolelever som måste flytta på sig gör det till paviljonger på Trälleborgsskolans område.

skolområdets norra del finns en gul paviljong och en större grusplan. Där planerar man nu ett alternativ till att flytta alla elever till Bolaskolan. Tekniska förvaltningen bedömer att man skulle man få plats med 100-talet moduler på området, vilket skulle räcka till att låta Trälleborgsskolans elever stanna kvar på området, samtidigt som man inte är i vägen för nybygget. Fastighetschefen Stefan Åberg ser flera fördelar med den här lösningen.

— Framför allt är det nog lättare att få bygglov på Trälleborgsskolan. Vi har en stor vattenledning i Bolaskogen och på Trälleborgsskolan blir det också lättare att hålla rätt avstånd till tomtgränser. Förhoppningsvis skulle vi där kunna klara oss utan avvikelser från detaljplan och det minskar risken för överklaganden som kan fördröja processen. Jag tror även att det trafikmässigt blir en bättre lösning, säger han.

Taggar