Nyheter

Trafikflödet ska bli bättre vid Bredasten

Nyheter Kommunen skriver avtal med Trafikverket angående förbättring av trafiksituationen på riksväg 27 vid Bredasten. Arbetet planeras att påbörjas om fem år.

Arkivfoto

– Man behöver vidta åtgärder för trafiksituationen och vi har beslutat att skriva ett avtal med Trafikverket där vi är medfinansiärer. Det handlar om att bredda rondellerna och göra en genomkörningsfil så att det blir ett bättre flöde i trafiken. Vi i kommunstyrelsen har sagt ja och vi lämnar nu frågan vidare till kommunfullmäktige, säger Hans-Göran Johansson (C) ordförande i kommunstyrelsen.

Trafikverket har tidigare villkorat detaljplaneförslaget för fortsatt utbredning av området vid Bredasten med att en ny trafikplats anläggs på riksväg 27. Istället för att i nuläget bygga en planskild korsning öster om nuvarande trafikplats Bredasten och utmed väg 27 föreslår Trafikverket tillsammans med Värnamo kommun att ett antal åtgärder genomförs av befintlig infrastruktur.

I förslaget finns planer på ett separat körfält för höger och rakt fram på väg 27 västerifrån och ett extra körfält mellan cirkulationsplatserna vid båda sidor om E4:an. Ett extra körfält med avfartsramp från E4:an för trafik som kommer norrifrån. Cirkulationsplats öster om E4:an på väg 27 förses med ett extra körfält för trafik som kommer från väster på väg 27 och ska svänga höger in mot området. Cirkulationsplatsen öster om E4:an på väg 27 förses med ett extra körfält för trafiken som ska höger och rakt fram för trafik som kommer från öster på väg 27 samt ett extra körfält för trafik som kommer söderifrån.

Arbetet planeras göras år 2024-2025 och åtgärderna som görs anses vara tillräckliga fram till år 2040. Trafikverket föreslår att två tredjedelar av kostnaden betalas av kommunen.

Taggar