Nyheter

Trafikåtgärder under lupp

Nyheter Trafikåtgärderna i centrum skapade debatt i kommunfullmäktige.

Anledning till debatten motiverades av kommunstyrelsens beslut om att föreslå att tekniska utskottet tilldelas två miljoner kronor ur 2020 års investeringsbudget för att göra klart trafikåtgärderna i centrum.

Förste talare var Khalid Phoricanen (S):

– Trafikåtgärderna som gjordes på Lagastigen inför viaduktens stängning har inte medfört högre säkerhet för gående eller cyklister . Trafiken har ökat, flödet är stort, hastigheten har höjts och därmed olycksrisken. Skyltarna som sitter uppe vid Finnvedens gymnasium för att bilisterna ska kunna se hastigheterna tydligt hinner knappt ge utslag, så snabbt kör man. Det är bara en tidsfråga innan en eller flera olyckor sker.

Bo Svedberg (S):

– Vi hör hur det klagas bland medlemmar och medborgare över ”nu körs det som rackarn på Mosslegatan om nätterna”. Vad jag vill be om, är att vi i tekniska sätter oss ner och, göra ytterligare en inventering efter jul och se mer vad vi behöver göra mer för det här, för vi är inte färdiga. När pandemin släpper, då kommer det bli ändå mer. Vi har hört idag att viadukten inte byggd imorgon eller om ett år utan det kommer ta ett tag. Vi behöver en mer långsiktig lösning.

Hans-Göran Johansson (C) var näste talare:

– Om man tar det sista först om Mosslegatan så förstår jag inte hur de kan köra som rackarn där, för har du inte åkt där själv är det värt att ta en runda. Om du åker för fort där så åker du ut genom takluckan om den är öppen. De är rätt täta, så hur de kan säga att de kör som rackarn där förstår inte jag. Då måste ha de ett annat fordon än det jag åker i. Jag har inga synpunkter på om man vill se över åtgärderna är de rätta. Det med Lagastigen förstår jag heller inte överhuvudtaget, för där finns nu gång- och cykeltunnel under Finnvedens Gymnasium som skall användas för gång och cykel som ska passera där. Det finns en gång- och cykeltunnel under Enehagsskolan och sedan finns en mycket trafiksäker gång- och cykelövergång i höjd med Kärleken och Ängens förskola. De som hoppar av bussen där borta är hänvisade till att gå under någonstans eller över eller upp eller ner. Det är samma sak med Lagastigen som med Mosslegatan. Man har gjort de gatorna på ett sådant sätt, för ju trängre det blir, desto saktare kör folk. Förutom de som är dödspiloter, men de brukar sällan köra där dagtid. Jag tycker personligen själv att hastigheten på Lagastigen har minskat. Sedan är det här ett sätt att köra. Jag åkte alltid Lagastigen tidigare när jag passerade Värnamo. Numera åker jag Ljussevekaleden och södra förbifarten, alltså riksväg 27. Det har varit ett av syftena att få ut trafiken från stan. Om det då är kö någon gång, vilket det kan vara i Värnamo, då är det en stund på morgonen när folk ska åka till jobbet och en stund på eftermiddagen när folk ska åka hem från jobbet. I övrigt har jag aldrig upplevt det, även om jag åker mycket bil, att det är större trafikstockningar. När det gäller hastigheten så var den inte lägre på Lagastigen tidigare. Det har alltid varit en racerbana för de som gillar att åka fort, men nu finns det en indikatorskylt på sträckan som visar grön gubbe om du håller dig inom tillåten hastighet. Ambitionen måste vara att vi lever efter de trafikskyltar som finns, det är det som är syftet. Mosslegatan är byggd för att köra i 40 kilometer i timmen. Jag kände när jag körde där så sent som i dag att man ska inte köra fortare än så över de där guppen. Jag tycker att de här trafikåtgärderna ska tvinga ut oss att köra förbifarterna runt Värnamo, inte inne i stan. Inne i stan ska man bara köra om man har ett ärende dit, tycker jag personligen.

Ardita Berisha Cani (S):

 – Jag kan bara instämma att vi behöver en säkrare trafik inne. Jag var inne i stan en dag, klockan var efter fyra. Jag kan säga det att köra ut mot gymnasiet och jag var inne i stan. Det var bilar ända till rondellen vid Swedbank. Så mycket trafik har de inte varit och nu tänker vi att vi är i en pandemi där folk håller sig hemma och inte jobbar på sina arbetsplatser. Den dagen pandemin är ute, då är inte viadukten framme. Hur ser vi på det? För då kommer vi ha en ordentligt trafikerad innerstad. Jag är inne på det spåret du säger Hans Göran, man ska ta vägar ut, men om du jobbar inne centralt så är det ju de vägarna du kommer få köra. Det gäller att ta ett omtag och se om vi kan försäkra oss ytterligare.

 Jörgen Skärin (MP):

– Det var ett intressant utlägg som Hans-Göran nämnde om de här skyltarna och trafikflödena. Min fråga till Gottlieb är: Gör man en trafikflödesanalys nu och ser trafikflödet och antalet bilar som passerar den här nya sträckningen och samtidigt, kan man ta ut statistik från den där hastighetsmätaren med den gröne gubben, så att man kan se medelhastighet och hur mycket som kör? För vi i Miljöpartiet lämnade in en motion 2015 om att vi skulle ha fler såna här interaktiva skyltar och nu finns även en interaktiv skylt på Mosslegatan. De har uppenbarligen ett preventivt syfte och vi ville ju att det ska finnas på alla känsliga överfarter där ungdomar och barn rör på sig. Motionen blev avslagen, men de finns där ändå. Är det möjligt att få upp den informationen och bearbeta den?

Gottlieb Granberg (M):

– Det är viktigt att kunna ta ut datan ur de här skyltarna. Jag kan bara berätta en anekdot: nu ser man inte längre en hastighet om man ligger över 40 kilometer i timmen, utan i stället en röd gubbe. De som kör epa-traktorerna använde dem för att mäta hur fort de kan köra. En rätt lustig lärdom. Ni vet att vi håller på med den här plan för trafik och där är förslag på relativt stora åtgärder för att minska biltrafiken i stan. Jag tror inte vi landar i det förslag som ligger, det verkar vi vara rörande överens om. Men detta är ju bara en västanfläkt för viadukten om vi ska ta det beslutet. Där pratar vi alla hur viktigt det är att premiera gång- och cykeltrafiken och att använda förbifarterna i stället för att köra i stan. Jag tycker att det är jättebra att det är fler som värnar om biltrafiken, att den behövs i stan. 

Gabrielle Davidsson (C):

– Det jag tänker på spontant är att tänk om vi som bor i Värnamo kunde ta vårt förnuft till fånga och gå, cykla och åka kollektivt i stället för att ta bilen en kilometer var vi än ska. Då kan de som bor utanför stadskärnan köra in och parkera. Då skulle vi också tänka på vår hälsa framöver. Vi borde röra på oss mer.

Azra Muranovic (S):

– Jag tycker den här diskussionen är intressant och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Jag har själv varit med och fattat det här beslutet, men det innebär inte att det är ett perfekt beslut och det innebär inte heller att man inte kör utav rackarns, sedan får Bosse och Hans-Göran definiera rackarns för varandra så att vi är överens. Men vi tillhör kanske inte den ålderskategorin som tror att de är odödliga och faktiskt gasar på lite mer. Det är intressant det som Gottlieb också säger att vi har stängt av aktivitetsskylten efter ett visst antal kilometer i timmen, just eftersom den har använts för att kolla hur fort min epa kan köra igenom här. Men det finns fortfarande brister i det hela och en av bristerna är att man vid Lagastigen inte använder de områden vi har pekat ut, utan man springer gärna över vägen. En annan brist är att man inte släpper in trafiken från Pilgatan för man fortsätter köra på och då kanske man kör i en lite högre hastighet än vad som är uppmärkt. Även om man kör i 60 kilometer i timmen är det högre hastighet än vad som är utmärkt och det har konsekvenser i en ort. Värnamo är, precis som Arditha är inne på, ett arbetsmarknadsområde där vi har flera som pendlar in från olika kommunen och från kransorterna i vår egen kommun. Just nu jobbar många av oss hemma, så det här kommer bara att öka mer och mer. Jag tycker som Bosse sa, bifall till förslaget men vi måste nog sätta oss och utvärdera det här och se vad vi kan skruva åt lite till. Vad kan vi förbättra ännu mer och hur hänvisar de här som ändå väljer att springa över vägarna, fast som Hans-Göran säger, både har övergångar och undergångar. Vi måste skruva i det.

Johan Hilding (C):

– Många kloka ord har sagts här innan. Jag drev den här frågan hemma på min enskilda väg om väggupp. Vi fick bort en del gupp och lånade en kamera av kommunen. Det gäller att ta hänsyn. En avsmalning är bra, för kommer man med ett stort fordon så kan man få ner hastigheten. Det är mycket trafik som ska in till stan och det gäller att köra utanför också, alla behöver inte in till stan utan bara de som har ett ärende.

Khalid Phoricanen (S):

– Det du sa Hans-Göran var väldigt bra. Tunnlarna används av vissa, men av vissa inte alls. Vissa människor väljer hellre ett övergångsställe än en tunnel. Problemet är att stannar inte vid övergångsstället. Jag säger inte att gångtrafikanterna är de bästa, inte de som cyklar, men samtidigt måste ju få till lite större åtgärder. Att ta bort det övergångsstället vid busshållplatsen var både bra och dåligt. Det blir ju svårt för människor nu, eftersom de måste gå en annan väg. Antingen klättrar de över det lilla staketet och springer över, det har jag sett, och då stannar man av sunt förnuft men vissa stannar inte, för det är inte övergångsställe. Åtgärderna vet jag inte hur man ska se över det, men man måste hänvisa, som Azra sa, människor att gå under tunneln. Att ta det säkra före det osäkra, för ibland tänker inte människor. En mobil kan lätt slinka upp ur fickan, någon sitter med telefonen i bilen eller att någon som cyklar har telefon i handen, eller gångtrafikanterna. Det är lite svårt att komma fram till vad man ska göra egentligen.

Håkan Johansson (KD):

– Det är en väldigt spännande tid vi lever i nu, när vi har stängt av viadukten och måste ta nya vägar och hitta nya vägar. När vi har gjort de här trafikåtgärderna har vi tänkt oss att man först och främst, om man nu måste igenom stan, ska välja Lagastigen och Bangårdsgatan. Vi har även sett ett behov på Mosslegatan och Västermogatan. Det märker vi att den är lite krångligare och det är tanken: man ska inte välja den vägen i första hand. När man kör bil är man nästan aldrig beroende av att ta den genaste vägen, utan man kör hellre en väg som man märker går snabbare och känns bekvämare när man kör. Därför är det bra att Hans-Göran lyfter upp att vi har fler sätt att ta oss runt och förbi och igenom staden än just de här vägarna. Jag tror vi är inne i en period nu som kanske varar ett par månader där folk letar sig fram till sin egen väg och sin egen tid att ta sig till och från jobbet eller vart man ska. Det kan vara lite rörigt ett tag, men ganska snart så kommer trafikflödena att jämna ut sig, därför att vi människor hittar de vägar som passar oss. Gabrielle, du är så bra! Klart att vi som bor i Värnamo måste gå, cykla och åka buss ännu mer. Tänk vad mycket mer plats det blir inne i stan för alla andra då. Jag tycker det är spännande och ser fram emot att se hur Värnamoborna kommer att välja och köra. Jag tror att den informationen kommer vi ha nytta av när vi sedan planerar för en ny viadukt och drar de nya leder som behövs för att Värnamo som stad ska fungera efter den nya viadukten och 100 år framåt. Jag säger inte att det är perfekt, det är klart att vi ska utvärdera men det är lite spännande också.

Glenn Lund (M):

– Jag tror faktiskt att vi underskattar bilförarnas sunda förnuft. Det är lite så att märker man att det blir köer och svårt att komma fram, då kanske man åker fem-tio minuter tidigare och så kommer det att bli. Den här trafiksituationen kommer v nog att få leva med kanske fem-tio år så vi måste räkna med att det blir så. Jag tror att vi måste tänka att tio minuters bilkö i Värnamo får man leva med. Så är det bara.

Jan Cherek (SD):

– Det är nog som många har sagt att vi behöver lite uppföljning i tekniska. Min fråga är egentligen: har ni tittat på hur den trafiken, nu när viadukten är nedstängd, påverkar sidovägarna? Jag har hört en hel del kritik nere vid Blomstervägen. Där stängde man vägen på grund av Exposkolan. De som bor i det området, samt skolan däruppe, har jätteproblem att ta sig ut, eftersom de har hela Malmövägen och utfarten från Hemmahallen. Har man någon tanke på hur man rättar till de sidovägarna och inte bara Lagastigen?

Gottlieb Granberg (M):

– Absolut, vi gör utvärderingar hela tiden men, precis som många har sagt här, måste man ju låta det sätta sig lite så att utvärderingen gäller. Det som saknas lite i utvärderingarna och som vi hoppas komma fram till är gång- och cykeltrafiken, Nu sitter man och pratar om att man ska kunna använda mobiltelefonerna och mäta hur folk rör sig. Den kunskapen behöver vi ha med för att kunna se hur den förändrar sig. Jag hoppas vi kommer till skott där så att vi kan mäta det med, för vi behöver det för att ha en bättre insikt men biltrafiken har vi rätt bra koll på.

Azra Muranovic (S):

– En sådan utvärdering som du tog upp nu Jan har jag inte sett efter viadukten ännu, utan det är något vi ska göra. Jag vill helst inte ha det så här i fem till tio år till. Det vill jag inte och det hoppas jag att ni andra håller med mig om. Visst att vi ska ha tålamod och det kommer att vara frustrerande, men vi måste också kunna sätta ribban så pass högt så att vi hittar de smidigaste vägarna vi kan. Och det tror jag att Gottlieb som ordförande i tekniska har stöd i också, att det här är något som vi får skruva i tills vi hittat rätt.

Efter avslutad debatt beslutade fullmäktige att utöka 2020 års investeringsbudget med 2 miljoner kronor, så att trafikåtgärderna i centrum kan slutföras.

Taggar

8 reaktioner på Trafikåtgärder under lupp

Kan ni inte läsa av trafikskyltarna vad som gäller i korsningarna så kanske ni ska köra lite saktare så ni hinner se skyltarna…

Svar på Khalid Phoricanen kommentar om hastigheten på Lagastigen förbi skolan.
Jag går här flera gånger om dagen och ser högst sällan några röda gubbar.
De flesta kör mellan 27–37 kilometer i timmen.
Har du varit på platsen eller är det ett politiskt antagande?
Håll dig till fakta!

Enda problemet som jag upplevt på Mosslegatan är att så många kör mot rött ljus vid järnvägsövergången. Känns som att man borde byggt en undergång där, men förmodligen gick det nog inte rent tekniskt

Äntligen har politikerna vaknat om trafikproblem i stan.Jag kör varje dag förbi Enehagsskolan och in till särskolan på Finnveden gymnasium. Det största problem jag ser är alla dessa cyklister som verkar tro att alla bilar ska stanna och ge dem företräde samt att under denna mörka tid används sällan lyse på cykeln. Ser dagligen barn från cirka 10–18 år som nästan alla cyklar utan lyse. Jag kör skolbuss- Cyklister är överlägset sämst i trafiken: Har aldrig sett en polis som står på Lagastigen vid 07.30–08.00. Vet ej om dom har skiftbyte då. Vore bra om man kunde ordna så att vuxna människor stod vid dessa tider och informerade

Jag förstår inte något av de ändringar i trafikflödet som gjorts i samband med viaduktens nedstängning . Helt ologiskt enligt mig. Jag kommer att försöka förhålla mig till de nya reglerna, men uppskattar om någon kan förklara fördelarna med förändringarna. Hälften av bilisterna antar jag tycker som mig, eftersom hälften bryter mot stopp- och lämnaföreträdesplikt.

Lycka till med ökad trafiksäkerhet/ Tobias

Det som borde göras är att sätta upp skyltar för både cyklister och gående vid övergångställen. Det är en ren livsfara när de bara går/cyklar över utan att kolla efter bilar som kommer. Det om något borde ses över. Det spelar ingen roll om du kör i 30 kilometer i timmen. Det lär göra jäkligt ont.
Med vänlig hälsning
En uppvuxen Värnamobo

En evig tur att vi inte är så många i kommunen som man vill att vi ska vara om ett antal år.
När kaoset redan nu verkar vara värre i den lilla staden Värnamo än kring Slussen i Stockholm!
Tänkbar lösning. Bilförbud för alla i staden boende, (cykel, gående etc. i stället) och bara biltransport för kransorternas befolkning.
Om de nu skulle råka ha ärende in i staden.

Kommentarsfunktionen är stängd