Nyheter

Topptjänsteman på kommunen riskerar polisanmälan

Nyheter Förvaltningschefen Jesper du Rietz överväger att polisanmäla händelsen kring golfbanan.

– Jag ska prata med polisen i eftermiddag för att höra om och hur vi ska gå vidare med detta, säger förvaltningschefen Jesper du Rietz.

Kommunen har utfört arbete på golfbanan för en kvarts miljon kronor. Pengar som aldrig fakturerats klubben.
– Jag ska prata med polisen i eftermiddag för att höra hur vi ska gå vidare med detta, säger förvaltningschefen.

Det är en pressas förvaltningschef på Tekniska förvaltningen som tar emot Värnamo.Nu.
Olika massmedier har jagat honom hela dagen för att få mer information kring det som nu börjar likna en skandal. En av Värnamo kommuns toppchefer har sett till att kommunen gjort ett större arbete på golfklubben i samband med byggandet av en ny Driving range vid klubbhuset.

Kostnaden för detta har sedan belastats ett helt annat konto. Ett konto för ”Gång- och cykelvägar i Hånger”. Någon faktura har aldrig skickats till golfklubben, trots att mer än ett år har gått.
– Kostnaden har inte gömts undan på något sätt.
– Däremot har den bokförts på fel sätt och på fel ställe, säger Jesper du Rietz.

Ansvarige tjänstemannen för detta är dessutom involverad i styrelsen för golfklubben.
• Har du fortfarande förtroende för honom?
– Jag har fortfarande förtroende för honom. – Jag känner honom som  en ambitiös och hederlig medarbetare, fortsätter förvaltningschefen.
Men fortsätter med en brasklapp.
– Kostnaden har blivit felkonterade. – Detta är gjort på ett sätt som bryter helt mot förvaltningens riktlinjer, fortsätter han.
– Jag kommer därför att prata med polisen under eftermiddagen för att se hur vi ska gå vidare med detta, säger han.

Ett annat sätt som förvaltningen nu ska gå vidare på är att göra en omfattande revision.
Totalt handlar det om  cirka 50 olika pågående projekt  som nu ska genomgå en revision, för att se om liknande missförhållande kan komma fram i ljuset.
– Vi ska börja med 2018 och 2019. Men jag är inte främmande att gå längre tillbaka i revisionen, förklarar Jesper du Rietz.
– För mig handlar det här om  ett arbete som är gjort för att stödja en förening. – Det handlar om en förening som bland annat har ett  fint ungdomsarbete, fortsätter du Rietz.

Han poängterar än en gång att det handlar om ett kostnadsneutralt projektet, som alltså inte kostat kommunen och skattebetalarna något extra
• Hur blir det då med cykelvägen till Hånger?
– Det är ett projekt som vi räknar med att starta till våren.
– Projektet handlar om  att knyta samman cykelväg från Värnamo till Åminne och Hånger, och sedan vidare ner mot Ljungby.
– Om utgifterna kring golfklubben inte hade kommit i ljuset nu så hade det kommit fram när projektet kring cykelbanan skulle starta. Då hade projektet fått startas med ett rejält minus. Alla utgifterna från golfklubben finns prydligt införda i det projektet, men på fel plats, slutar förvaltningschefen.

Taggar

Dela


9 reaktioner på Topptjänsteman på kommunen riskerar polisanmälan

Bra att röra om i grytan, finns säkert fler spöken både här och där om man börjar rota . Hade det varit en vanlig människa så hade man både förlorat jobbet och fått straff

Hörde på radio att golfklubben inte tänker betala. Då är det häleri som styrelsen där skall dömas för. Klubben har ju tillgodogjort sig det som kommits över genom brott.

När polisen fått kännedom om detta allvarliga
brott skall de självmant utreda det. Då får kommunen inte välja öm de skall anmäla eller inte

Landet och kommunerna ruttnar inifrån.
Be till gud att någon förnuftig människa rensar upp i träsken.

Som högste chef på den här sandlådeförvaltningen har du godkänt hela jobbet så jag förmodar att du polisanmäler dig själv och inte försöker skylla det på någon annan!!

Nästan samma upplägg som i fotbollsklubben uppe i Östersund.

Där var det visserligen rena luftfakturor. Men detta är inte långt ifrån.

Jag jobbade hos en privat arbetsgivare för rätt många år sen. När vi var och gjorde nåt jobb hos en högt uppsatt kommuntjänsteman ”glömde” chefen alltid att skicka en faktura på det jobb vi utfört. Men det gjorde inte så mycket då han istället fick jobb av kommunen för 100,000 tusentals kronor. Jag tror det är rätt vanligt, men inte mindre brottsligt för den skull

Det är tur att det inte är en ”jobbare”, då hade hen redan varit avskedad. Men skrivbordsnötarna klarar sig alltid.

Är det dock inte så att det är precis tvärtom? Ekonomisk brottslighet ger ju strängare straff i Sverige än vad exempelvis våldsbrottslighet gör.

Kommentarsfunktionen är stängd