Nyheter

Tomtbebyggelse ett steg närmare

Nyheter Byggprocessen på Biltemas granntomt har tagit ett steg i rätt riktning. I veckan godkände kommunstyrelsen ett markanvisningsavtal med ett fastighetsbolag.

Vi har tidigare skrivit om tomten Kalkstenen 3, den enda kvarvarande obebyggda fastigheten i början på Bredastensområdet, som kommunen sparat för att invänta rätt typ av exploatering. I höstas beslutade kommunstyrelsen att samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att skyndsamt komplettera befintlig detaljplan, alternativt upprätta en ny detaljplan, så att handel möjliggörs på fastigheten.

På tisdagens sammanträde i kommunstyrelsen diskuterades ett markanvisningsavtal mellan kommunen och fastighetsbolaget G & K Blanks Fastigheter AB. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige att godkänna markanvisningsavtalet för uppförande av sällanköpshandelsbyggnad, samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med markanvisningsavtalet teckna ett köpeavtal och reglera andra genomförandefrågor med bolaget i samband med att en ny detaljplan antas.

Läs artikeln om Kalkstenen 3 här.

Taggar

Dela


3 reaktioner på Tomtbebyggelse ett steg närmare

Den egendomen har de ju tillförskaffat sig , för att ni röstat på dem.
De ”ende” arbetarna i kommunen.
Suck, och nu vaknar ni eller talar i sömnen…
Eller har precis, vaknat?

Tja vem är intresserad?
Kommunen styrs ju av starka män….

Kör hårt och lycka till.

Kommentarsfunktionen är stängd