Nyheter

Tobias (M) blir ordförande i kommunstyrelsen

Nyheter De fyra kommande åren kommer Tobias Pettersson (M) att bli kommunstyrelsens ordförande. Det berättade kommunens förhandlingsgrupp i dag och för första gången på 50 år har kommunen fått en moderat ordförande i kommunstyrelsen.

Nio personer sitter i förhandlingsgruppen för alliansen, två från L, två från KD, tre från C, två från M som under tisdagseftermiddagen mötte pressen i tingssalen i gamla tingshuset vid Kyrktorget i Värnamo. 

Håkan Andersson (L), Thomas Sköld (M), Gunnar Crona (KD), Stina Gof (C) presenterade vad man kommit fram till. 

– Vi kommer att lämna in följande förslag till beslut. Vårt förslag togs fram under gårdagen. Camilla Rinaldo Miller (KD) blir kommunfullmäktiges ordförande där Haris Sibonjic (C) blir vice ordförande. 

– Något som är nytt inför den kommande mandperioden är att vi vill utveckla kommunfullmäktiges arbete med inflytandefrågor och demokratifrågor. Vi vill höja valdeltagandet, både geografiskt och ålder, öka engagemanget med demokrati hos vår unga. Vi kommer att ha 13 ledamöter i kommunstyrelsen, vilket är en minskning med två, säger Stina Gof (C). 

Övriga nämnder nio ordinarie ledamöter och nio ersättare. Det pågår ett arbete med valsamverkan med KD, L, M och C. 

– Moderaterna får kommunstyrelseposten de kommande åren. Tobias Pettersson (M) blir vårt förslag som ordförande och Mikael Karlsson (C) blir vice ordförande. 

Stina Gof (C) fortsätter: 

– Nytt förslag är ett näringsutskott, som kommer att ansvara för upphandlingsfrågor, mark- och exploateringsverksamhet. Utskottets ordförande är förste vice ordförande i kommunstyrelsen och samtliga ledamöter i det nya utskottet kommer från kommunstyrelsen. Upphandlingsnämnden upphör. Tekniska utskottet som vi haft under den här mandatperioden blir en nämnd i stället, i form av teknik- och fritidsnämnden. Vi vill lyfta fritidsperspektivet inom tekniska förvaltningen och tekniska nämndens förvaltningen. 

– Servicenämnden tillförs följande följande verksamheter: all hantering av personbilar kommer att finnas, lokal- och fastighetssservice. 

– Sociala utskottet har fem ledamöter ur medborgarnämnden och samt personalutskottet består av kommunstyrelsens presidium.

Förhandlingsgruppen informerar. Foto: David Alin

Finnvedsbostäder och Värnamo energi föreslår samma styrelsestruktur som tidigare. Vi föreslår också att nuvarande regler om arvoden och ersättning ska gälla även kommande mandatperiod. Samtliga i presidium i kommunstyrelsen ska arvoderas till 100 procent, Det har tidigare varit 80 procent och vi tycker det är viktigt att vara synlig i alla forum och därför föreslår vi en höjning till 100 procent. 

Gunnar Crona (KD):
– Vi har träffats ett antal gångar i god ton och samförstånd. Det har varit smidigt. Vi har stora investeringar på gång, bland annat en arena, simhall, förskolor och viadukt. 

Thomas Sköld (M):
– Vi samlar majoriteten här i alliansen. Det tycker vi är viktig och väldigt kul. Vi har utmaningar framför oss. Vi gör ett bra år men de pengarna kommer tt behövas. 

Håkan Andersson (L):
– Jag har varit med i många förhandlingar och den här gången har det varit mycket bra, inga arga kommentarer, inga igensmällda dörrar utan vi har haft goda samtal. 

– Det har funnits önskemål att göra en nämnd och för att få en bättre representation. Utskott är utsett av kommunstyrelsens och nu kan det var fritt fram för vilka politiker som helst att sitta i en nämnd. Sedan har vi också känt att upphandlingsfrågor är extremt viktiga och vi har idag en förvaltning som ligger under kommunledningen och nu får vi upphandlingsutsottet under samma förvaltning. Då var det naturligt att bilda en teknisk nämnd, säger Thomas Sköld (M).

– När vi bildade utskottet hade vi många delar som skulle följas upp, pengarna kommer från kommunkassan och man ville ha bättre rutiner för uppföljning och det har man gjort nu. Nu har man en standard. Då känner man det lämpligt att gå över till nämnd igen, menar Gunnar Crona (KD). 

– Värnamo har röstat och Moderaterna är största parti inom alliansen. Vi har inte haft några hårda diskussioner i den här frågan. Vi har en hållbar utveckling där vi är starka, menar Gunnar Crona (KD). 

Thomas Sköld (M):
– Vi har jobbat en hel valrörelse och vi har haft en lyckad rörelse. Att Tobias föreslogs som kso är jag jätteglad över. 

Presidium i fullmäktige ska röstas om nästa torsdag och Socialdemokraterna anses vara opposition. 

Tobias blir Värnamo högsta politiker. Arkivfoto: David Alin

Taggar

Dela


3 reaktioner på Tobias (M) blir ordförande i kommunstyrelsen

Det blir nog ingen större skillnad mot i dag. Det behövs ett riktigt regimskifte i kommunen! Möjligheten fanns 2014 då MP hade vågmästarrollen. De valde emellertid att låta alliansen sitta kvar och miste därmed ett stort antal av sina väljare. MP har sedan dess tappat från tre till noll mandat!

Rustan du bör ha 2018 års resultat också då vi även hade vågmästarrollen om vi valt Alliansen . då valde vi S och Alliansen satt i minoritet 25 mot 26 i kommunfullmäktige men var beroende och vad SD skulle välja vid röstning eller sammanbeta med SD

Kommentarsfunktionen är stängd