Nyheter

Tobias i fokus på frukostmöte

Nyheter Det blivande kommunalrådet Tobias Pettersson (M) presenterade sig för företagarna under morgonens frukostmöte.

Det blivande kommunalrådet Tobias Pettersson (M) presenterade sig för företagarna under morgonens frukostmöte.

Den 1 januari skriver Tobias Petterson historia som Värnamos första moderata kommunalråd. I morse närvarade han årets sista frukostmöte med Värnamo Näringsliv. 

– Det första jag ska göra är att börja lära känna organisationen bättre, kolla över hur kan göra organisationen bättre och sedan ta sig an samhällsutmaningen vi står inför. 

Hur tänker du jobba med att öka kommunens attraktion? 

– Det handlar om flera delar. Dels kompetensförsörjningen, men även genom att få fram nya villatomter så att man bor attraktivt samt att ha en kvalitativ samhällsservice i hela kommunen så att hela kommunen kan växa. 

Även det nya näringsutskottet som bildas den 1 januari kom på tal.

– Inför den kommande mandatperioden satt vi ner och såg över hur vi kan göra en effektivisering av den politiska organisationen. Jag har varit ute och träffat mycket företagare under både under mandatperioden och inför valet där de har inkommit med synpunkter för att skapa en effektivare dialog mellan företagare och politiker. Nu ska vi sätta formerna för det hela och ni som sitter här är viktiga i det här arbetet. Den här dialogen kommer vi att behöva ha hela tiden. 

Campus Värnamo är lite trångbodda. Hur ser du på en eventuell utbyggnad av deras lokaler? 

– Jag kan i dagsläget inte utlova en utbyggnad, men vi är väldigt positiva till Campus Värnamo och vi hoppas att vi får hit fler utbildningar så att vi kan känna oss trygga med kompetensförsörjningen till både kommunala verksamhet och till era företag. 

Om vi tittar fyra år framåt i tiden. Du är inne på slutet av din första mandatperiod som kommunstyrelsens ordförande. Vad är du mest stolt över?

– Att vi har stärkt välfärden i hela kommunen. Det kräver ett starkt näringsliv i hela kommunen. Vi ska leverera en bättre välfärd till alla och ett bättre företagande i hela kommunen. Tuffare tider må vänta, men jag hoppas att vi kan prioritera rätt. 

Parkeringsfrågan kommer ofta upp. Hur löser vi parkeringsfrågan i Värnamo på bästa sätt?

– Vi måste börja med att komma till en lösning på problematiken. Vi ser att fler parkeringar i centrum kommer att byggas bort. Frågan om ett parkeringshus har alltid varit levande, samtidigt står vi inför ett investeringsberg med nya arenor och skolor. Vi ska inte bygga bort parkeringsplatser innan vi har klart en lösning i parkeringsfrågan, det får bli mitt svar på den frågan. 

Taggar

Dela