Nyheter

Tillsammans ska de vara bäst 

Nyheter Coop och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) arbetar för att Sverige ska vara världens bästa land när det gäller hållbart och innovativt producerad mat.

Bild från Coop och LRF:s evenemang på gården Nordskog mellan Värnamo och Hånger.  [1/5]

Parkeringen börjar fyllas med folk.   [2/5]

Många nyfikna ville veta mer om det nya projektet.  [3/5]

Många nyfikna ville veta mer om det nya projektet.  [4/5]

Många nyfikna ville veta mer om det nya projektet.  [5/5]

Det började delvis genom en insändare att konsumentkooperationen och lantbruket skulle komma varandra närmare. Arbetet fortledes genom att det skapades en arbetsgrupp med olika representanter. Från Kf Majsan Pense, Johan Hilding Coop Väst , Fredrik Sundblad LRF samt Jeanette Erlander. Arbetet mynnade ut i ett samlade representanter från Kf och LRF mötes på gården Hånger Nordskog för att diskutera vägen framåt och få en kontinuitet och långsiktighet i hela värdekedjan där vi skapar lönsamhet, både socialt och ekonomiskt. Vid träffen var övriga repesentanter från Kf Väst med. Bland annat vd:n Ronnie Wångdahl och Patrik Schinzel, utvecklingschef Kf. Bland de 45 besökarna var medparten förtroendevalda inom Coop Väst.

Träffen blev mycket lyckad och arbetet fortskrider med att utveckla Kooperationen och lantbruket mot nya höjder!


Fakta: Svenskodlat – ett mer hållbart initiativ

För Coop började allt 1899, med en idé som handlade om att förbättra människors liv. Genom bra mat i bra butiker till ett bra pris. Coop ägs sedan starten av sina medlemmar och än idag levar den kooperativa tanken kvar. 

På Coop erbjuds varor som är producerade med en så liten negativ påverkan på miljön som möjligt. Transporterna sker med låga utsläpp och tar ansvar för miljö- och klimatutsläppen från deras butiker och lager. Mat som inte blir nya produkter omvandlas till jord genom kompostering eller blir till biogas till transporter. Kedjan arbetar i alla led i livsmedelskedjan för att minska svinn. 

Redan 1946 tog kooperationen fram innehållsförteckningar på matvaror och datummärkning. De introducerade snabbköp, djupfryst mat, självscanning och hållbarhetsdeklarationer. Kedjan gick i bräschen och fortsätter på den vägen in i framtiden. 

Under alla dessa år har kooperationen hatt en viktig roll i samhällsbygget. Coop finns i hela Sverige och ser till att Sveriges befolkning alltid har tillgång till livsmedel. Därför krävs att samarbeten stärk och att garantier att livsmedelsförsörjningen fungerar från produktion till butik. Och det är här som kärleken mellan Coop och Sveriges bönder kommer in, menar butikskedjan.

Precis som Coop har LRF en lång historia bakom sig. Riksförbundet menar att det är hos dem som nyckeln till den hållbara nyckeln omställningen finns, med kärleken och omsorgen om djur och natur och med företagande som skapar jobb och social infrastruktur i hela landet. ”Konsumenternas behov hjälper oss att hitta nya marknader och föreslår forskning som stödjer jordbrukets och samhällets utveckling”, menar LRF.

Sveriges bönder vill se en konkurrenskraftig svensk livsmedelskedja där produktionen ökar, samtidigt som de viktigaste nationella miljömålen uppnås. Miljöarbetet pågår ständigt och redan i dag är svensk mat det mest hållbara alternativet tack vare ansvarsfullt och effektivt brukande av resurser. 

Svenskt jordbruk står för endast 3 procent av den totala vattenanvändningen i landet. I jämförelse med internationellt lantbruk som i genomsnitt står för 70 procent av ländernas vattenförbrukning. Svensk mjölkproduktion ger hela 60 procent lägre utsläpp av växthusgaser. För svenskt nötkött ligger klimatavtrycket per kilo cirka 60 procent lägre ön det globala genomsnittet. Ytterligare ett exempel är den svenska antibiotikaförbrukningen är världsunikt låg, menar LRF. 

Coop och LRF arbetar tillsammans för att Sverige ska varta det bästa landet. När det gäller hållbart och innovativt producerad mat. De vill ha en trygg matproduktion som stärker Sverige och som deras medlemmar kan lita på, oavsett om de är konsumenter eller producenter. 

”Vi behöver alla en livsmedelskedja som fungerar, oavsett hur världen omkring oss ser ut. Den bästa helt enkelt!”, säger båda aktörerna. 

Taggar

Dela