Nyheter

Thuffing vann SM i brukskörning

Nyheter För femte gången var nordsvenska hästar med när SM och NM i brukskörning avgjordes på travbanans innerplan i Vaggeryd förra helgen. Nordsvenske Thuffing från Enköping var bäst

Thuffing var redo  [1/10]

I väntan på start  [2/10]

En funktionskontroll gjordes  [3/10]

  [4/10]

  [5/10]

  [6/10]

Skulle backa in i en passage och bedömdes av domare  [7/10]

  [8/10]

Brukskörningen lockade publik  [9/10]

SM-vinnare i brukskörning: Nordsvenska hästen Thuffing   [10/10]

Vad kännetecknar en nordsvensk frågar vi när vi anländer till SM i brukskörning?

– Snäll, arbetsvillig, goda bruks- och köregenskaper. Bra motor som vill göra sitt bästa. Nordsvensken är allsidig. Allt från att köra pensionärer till att vara med i Horse show, berättar Kenth Jansson som är vice ordförande i länsföreningen för Nordsvenska hästar. 

Det var strax dags för start i SM brukskörning. Det är som det låter, en brukskörning som präglas av arbetet på en gård och på innerplan av travbanan hade en stor ”hinderbana” byggts upp med ett flertal moment som skulle köras.  

– Man ska vända trångt inne på en ”väg”, lydnadsmoment, balansera vattendunken på vagnen, ja allt du kan tänka dig…, berättar Emma Norén från Moheda och styrelseledamot i landets förening nordsvenska hästens förening.

Innan vagnen kopplas på får hästen sig en översyn av funktionär, vad kontrolleras?

– Vi gör en funktionskontroll på hovar, sele, bett och övrigt gällande hästens utrustning. Allt måste vara okej innan man får starta, meddelar funktionären. 

När framförvarande häst var klar var det dags för Enköpingshästen Thuffing med Anita Eckerbring bakom tömmarna. En stabil, och imponerande körning, summerades till SM-seger.

Den nordsvenska brukshästen – ett kulturarv

På Nordsvenskens hemsida finns att läsa;
”Den nordsvenska brukshästen är en del av vårt kulturarv. Den har sina rötter i den lokala lanthästen som har funnits överallt i Sverige sedan tidernas begynnelse. 

Våra tidigare förfäder under bronsåldern använde hästen mest till att rida, men också för att dra lass. Detta berättar de för oss i hällristningar från den tiden. Det tog tid innan en vettig sele utvecklades. Först på 700-talet fick man något mer än en rem om halsen. Då kunde hästen dra större lass. Allt eftersom handeln ökade skulle alltmer gods fraktas omkring och det var hästen som drog alla varor på vintervägar. Foror gick med marknadsplatserna i norr och syd, och över till Norge. Bergsbruket sysselsatte också mängder med hästar. Det forslades kol ur skogen, malm hit och färdiga varor dit och alla förnödenheter till verksamheten vid bruken. Det är svårt att föreställa sig hur många hästar det var i rörelse, som man skulle möta längs vägarna. 

Industrialiseringen under 1800-talet medförde större krav på produktivitet i lantbruket. Större maskiner krävde större dragdjur och man såg sig om i Europa efter tyngre hästar. Allehanda raser från kontinenten och England importerades och korsades med de inhemska stona. Resultaten av dessa försök var av skiftande kvalitet men i landets södra delar fungerade ardennerhästen väl och etablerade sig som dragare på de stora åkrarna. 

I Bergslagen och norrut var behoven annorlunda. Folk insåg att den inhemska hästens kvaliteter höll på att gå dem ur händerna. Hästen var lättkörd och sund, hade en rask trav och ett gott terrängsinne, egenskaper som var värdefulla för en småbrukare med blandad verksamhet. I slutet av 1800-talet började man i Dalarna att mer målmedvetet avla på de lokala hästarna som fanns kvar. Hingstar hämtades från norska sidan, liksom man gjort i alla tider, för att dryga ut den spillra av stammen som fanns kvar i Sverige. Södra Dalarnas Hästvänner följdes av fler sammanslutningar i samma anda och lokala stamböcker upprättades. År 1900 började man använda namnet Nordsvensk för denna häst. Hingstuppfödningsanstalten Wången inledde sin verksamhet strax därefter. Ett samlat grepp togs 1924 då Föreningen Nordsvenska Hästen bildades. 

Skogsbruket tog fart vid denna tid, och den nordsvenska hästen var dragkraften framför andra i skogen. Behovet av hästar var ofattbart stort. Skogsbolagen drev egen uppfödning för att försäkra sig om tillväxten. Korsnäs AB hade hästuppfödning och kuskutbildning i Gimo ända fram till mitten av 1960-talet, då motordrivna maskiner alltmer hade tagit över. I dag är hästen återigen högt värderad för sina egenskaper. I småskaligt och stadsnära skogsbruk gör nordsvenska hästen nytta på ett sätt inga maskiner kan, likaså i park- och grönyteskötsel. De sociala värden av att låta folk i tätorterna komma i närheten en arbetande häst kan knappast överskattas”. 

För ett år sedan fick vi se hur brukskörning fungerar i verkligheten under skogs Elmia utanför Vaggeryd

Under samma sida har Kjell Olsson antecknat ned; 

”Den gamla svenska lanthästen blev under 1800-talet genom inkorsningar starkt påverkad av flertal från kontinenten importerade, först lättare hästar av diverse raser, senare en rad tyngre hästraser. 

Med den gamla omfattningen som den planlösa korsningsaveln fick, skulle den gamla svenska lanthästen snart vara borta och glömd, om inte den pågående förströelsearbetet blivit stoppad i elfte timmen. 

Den som stoppade detta på 1890-talet var distriktsveterinären Wilhelm Hallander Hedemora i Dalarna, denna man satte med utgångspunkt från sitt distrikt igång ett energiskt arbete med att dämpa upp korsningsvågen, ta tillvara de oblandade resterna av inhemskt hästmaterial och gå in på renavel på basis av detta material. 

Hallander var inte den ende veterinären i landet som sett förfallet inom den svenska lanthästen. Den svenska veterinärkåren i sin helhet grep kraftigt in i arbetet med att rädda den svenska lanthästen. 

Den rörelse som Hallander satt igång spred sig och man gick i den nordligaste länen för en rekonstruktion av vår gamla svenska lanthäst. Genom renavel på spillror som i avlägset belägna bygder räddats undan förödelsen. 

Bristen på svenska lanthästhingstar var dock stor, så därför vände man sig till Norge med renavel med den norska lanthästen samma som den Gudbrandsdalska hästen (1947 namnändrad till Dölahästen) bedrivits sedan 1870-talet. 

Med importerade norska Dölehingstar till de svenska lanthäststorna, därmed byggdes konsekvent och målmedvetet vår nygamla häst upp. 

Den fick i statliga premieringsreglementet av år 1900 första gången den officiella rasbeteckningen Nordsvenska hästen. 

Veterinär Hallander var vid sin bortgång professor i husdjursskötsel på veterinärinrättningen i Skara och en tacksamhetstanke skänks för att han räddade spillrorna av lanthästen och att vi har vår mycket användbara nordsvenska häst kvar i dag”. 

Taggar