Nyheter

Tekniska klarar ekonomin

Nyheter När tekniska utskottet träffades igår fick de en prognos över det ekonomiska resultatet för 2019

Arkivbild

Tekniska utskottet i Värnamo kommun hanterar drygt 80 miljoner kronor årligen för att arbeta med olika satsningar som gång- och cykelvägar, detaljplaner med mera. Dessutom ansvarar de för vatten och avfall. De har alltså två olika intäkter/kostnader att hantera. Tekniska utskottets budget utgår ifrån såväl skatte- som taxefinansierad verksamhet.

Vad gäller den taxefinansierade delen har utskottet ett mål om ett överskott om minst tre miljoner kronor varje år de tre kommande åren. Detta för att finansiera rivningen av reningsverket. För 2019 kommer de inte att nå målet utan räknar med ett överskott på 1,7 miljoner kronor. Det sätter press på ökade överskott kommande år eftersom de behöver ha ett överskott på nio miljoner på tre år för att betala kostnaderna för rivningen.

När det gäller den skattefinansierade delen ligger de i stort sett på ett nollresultat även om det pekar på ett litet överskott snarare än ett underskott, men saker kan hända på de sex-sju veckor som återstår av nuvarande budgetår.

– Visst sätter det press på oss när det gäller reningsverket, säger Gottlieb Granberg (M) som är utskottets ordförande. Han tillägger att de har ytterligare två år på sig och ska nå målet. När det gäller den skattefinansierade delen menar han att det är ett blygsamt överskott men tillägger att det är bättre med ett litet plus, oavsett hur litet, än ett underskott.

Taggar

Dela


1 reaktion på Tekniska klarar ekonomin

Kommentarsfunktionen är stängd