Nyheter

Tekniska förvaltningen vill utveckla Karlsdals grönområde

Tekniska förvaltningen vill utveckla Karlsdals grönområde

Nyheter Kommunens ambition är att utveckla Karlsdalsområdets grönytor. Målet är att uppmuntra medborgarna till fysisk aktivitet och rekreation. – Vi ska tillvara platsens värden på bästa sätt, säger Linus Enochson på tekniska förvaltningen. 

Linus Enochson.

På kommunfullmäktige beslutades att 25 stycken nya bostäder kan bli verklighet på fastigheten Karlsdal 14:2 i Värnamo, efter att fullmäktige efter votering godkänt markanvisningsavtalet. 

– Nu har detaljplanen vunnit laga kraft eftersom ärendet inte fick prövningsrätt i mark- och miljööverdomstolen. Vi konkurrerar med andra kommuner om arbetskraft och måste erbjuda goda boendemöjligheter och möjligheter till fritidssysselsättning. Nu håller vi på och tittar på grönytorna som blir kvar runt omkring tomten. Vi känner att vi kan lyfta kvalitén på de ytorna betydligt, säger Linus Enochson. 

 Efter riktlinjer från strategidokument och platsanalyser tittar tekniska förvaltningen på hur ytorna bäst kan utvecklas.

– Tanken är att kommunmedborgarna ska ha nära till fysisk aktivitet, vila och rekreation. Vi sköter om stora ytor på Karlsdal, men de har relativt låg användning i relation till ytorna. Vi vet att Karlsdal är en viktig plats för Värnamoborna och vi ska tillvarata platsens värden på bästa sätt. 

Linus Enochson ser större, sammanhängande ytor som den viktigaste utgångspunkten.

– Vi tittar mycket på den övergripande grönstrukturen och ser till att den håller kvalitet ända ned till den enskilda parkytan. Karlsdal gränsar till en av stadens viktigaste gröna kilar, Lagan, med närheten till Apladalen och populära Osuddenrundan. Vi vill få in det gröna i staden och jobba med platsens naturliga och landskapliga förutsättningar. Här är det kulturlandskapet med kopplingar mot Apladalen, Lagan och angränsande odlingslandskap som kommer att sätta tonen för den framtida gestaltningen.

Taggar

7 reaktioner på Tekniska förvaltningen vill utveckla Karlsdals grönområde

Som vanligt i Värnamo kommun där vänsterliberaler styr och stället är folkets vilja något man kan ignorera och trampa på gång på gång. De boende på Karlsdal ville inte ha någon byggnation på sina grönytor. De ansåg att de var ”utvecklade” som de var. Men deras röst klingade ohörd, som man kunde förvänta sig i denna odemokratiska toppstyrda kommun. Nu kommer denne tjänsteman från kommunen och om ”att tillvarata” de återstående grönytorna. Beslutet är ett rent hån mot de boende på Karlsdal och en minst sagt dålig reklam för den kommun (som av någon anledning) vill växa till 40 000 invånare inom de närmaste åren.

Se till att det blir möjlighet för fotboll och brännboll så Apladalsskolan så de få lite gräs under fötterna på gympan, och att VIK och VGIK:s ungdomar som kan lägga försäsongspass på gräs. För nu är den möjligheten borta. Men bollarna hamnar väl i Lagan eller på järnvägen. Bra aktivitetsytor säljs billigt och nya anläggs för dyra kommunpengar. Men tack för att ni förstod att aktivitet ytor är viktiga i Karlsdal som ocskå används av fler än boende i Karlsdal.

Kommunledningen måste ha en abnorm inställning till sitt i kommunen boende folk, vars intresse de är satta att tillvarata.
Något annat kan jag inte se.
Njuter man av att köra över folkets innersta vilja? Finns ju hur mycket mark som helst att bygga på, som inte är mitt inne i gyttret.
Usch sådan ledning vi har fått att dras med.

Intressant att se hur man skall lösa parkeringsproblemen som kommer att uppstå i samband med nya bostäder.

Liberaler och Centerpartiet röstade för byggnation
De boende fick stöd av S och V
Snart val igen

Det här är en efterkonstruktion. Det förstår alla. Först säljer man marken för en struntsumma, marken som är utmärkt som bollplan/grönområde. När man får kritik för detta så öppnar man för ett nytt, mycket sämre grönområde.
Den här affären har skötts illa från början.
Kommer inte att glömma inför nästa val.
Inga liberala partier i min kommun!

Kommentarsfunktionen är stängd