Nyheter

Sydfront 21: I dag intog militären övningsfältet i Skillingaryd

Nyheter Under gårdagen byggde ingenjörstruppen bron över Lagan, i morse anfölls truppen från ovan och vid lunchtid anlände fordonen från Skaraborg…

 

Övningsledare Rickard Johansson berättar

I dag fick vi möjligheten att vara med när militären hade sin största dag under slutövningen Sydfront. I övningen ingår 3 500 militärer och över 800 fordon. Övningsledare Rickard Johansson möter upp oss öster om Lagan.

– Syftet är att lösa vår krigsuppgift. Övningen startade i Skövde förra veckan och cheferna som leder det här förbanden fattar nu beslut om hur man hanterar situationen där man förflyttar förband från Skaraborg genom Småland och ner till Skåne där Sydfront avslutas. I dag är det den stora dagen här på Skillingaryds övningsfält, börjar övningsledare Rickard Johansson berätta.

2019 var senaste motsvarande övning i omfattning, förra året var den i mindre format och 2023 kommer en ännu större övning att genomföras i vår kommun.

– När vi har dessa volymer på antalet människor och förband så kan vi genomföra den här sortens övningar och vi tränar allt. Sjukvård bland annat, det kan vi inte träna i full utsträckning när vi är i mindre omfattande skala. Under den här övningen gäller det att vi skapar förflyttningar som skapar rörlighet för oss. Ingenjörerna bygger broar och artilleriförbanden försvarar oss. Sambandet ska fungera, vilket är en stor utmaning när vi övar inom ett så pass stort område som vi gör under Sydfront och sjukvårdstruppen finns med, berättar Rickard Johansson.

– Under morgonen har flygvapnet övat och de har sprängt bron, nu har den reparerats för att fordonen ska kunna ta sig över Lagan. Motståndarna på den östra sidan är gömda, då vi har två sidor som strider mot varandra. Det finns inget färdigt scenario, utan vi har gjort ett ramverk över övningen och vi lämnar förutsättningar till att agera utifrån dessa. Just här vid Lagan har man förberett sig sedan i lördags.

Efter ett anfall i Byarum under morgonen kom militärfordonen i kolonn ner mot den tillfälliga bron för att komma in på militärområdets östra del. Uppsamlingen gjordes och färden över Lagan börjades….

För att bygga ett starkare försvar och öka Sveriges militära förmåga, genomförs slutövningen Sydfront 21. I dag anlände den stora truppen av militärer och fordon till Skillingaryds övningsområde. 3 500 deltagare från 13 olika förband och skolor finns med, där både värnpliktiga, anställda soldater och officerare samt kadetter från Försvarsmaktens skolor med i övningen. Den militära närvaron kommer att vara märkbar inom kommunen och genomförs i stora delar av mellersta och södra Sverige.

Major Åke Palm berättar mer;

– Vi skapar helt enkelt en ny väg och det här är en ersättningsövergång eftersom vi måste få över våra förband snabbt över Lagan. Vi måste även få över drivmedel och ammunition. Ambulanserna måste komma över för att transportera skadade till sjukhuset i Jönköping.

Fotnot: Fler artiklar från slutövningen Sydfront 21 kommer.

När vi anländer görs bron iordning för transporter från västsidan av Lagan till östsidan

Taggar