Nyheter

Sveriges ekokommuner samlas här

Sveriges ekokommuner samlas här

Nyheter Ett nätverk av ekokommuner bildades för 20 år sedan i Värnamo som ett svar på kommunernas ökade efterfrågan på stöd och hjälp i ekologisk samhällsplanering.

Nu samlas ekokommunerna åter i Värnamo under nätverkets årliga sommarmöte 13–14 augusti.
– Vi värnar om vår natur och miljöarbetet är prioriterat för att främja en hållbar utveckling. I det arbetet har Sveriges ekokommuner blivit ett betydelsefullt nätverk där politiker och tjänstemän kan utbyta idéer och erfarenheter, säger Hans-Göran Johansson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Att vi nu kommer stå som värd för ekokommunernas sommarmöte ger oss ett utmärkt tillfälle att visa det omfattande arbetet inom miljöområdet som kommunen gör, säger Hans-Göran.

Under två dagar kommer Värnamo kommun att visa upp ett urval av de satsningar inom miljö- och hållbarhet som kommunen har genomfört. Bland annat kommer besök att göras på Värnamos kraftvärmeverk och Pålslund reningsverk.

Om Sveriges Ekokommuner

Sveriges Ekokommuner är ett frivilligt nätverk för kommuner, landsting och regioner. Nätverkets vision är ett hållbart Sverige och utgångspunkten är ett eko-system i balans som basen för en hållbar ekonomisk och social utveckling.

Sveriges Ekokommuner är också ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstemän utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel. Detta görs genom bland annat seminarier och utbildningar. Genom gemensamma nyckeltal följer man upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt ”rätt” håll, det vill säga mot en hållbar utveckling.