Nyheter

Sverigeförhandlingen på dagordningen

Nyheter Kommunens näringslivsutvecklare Mikael Karlsson informerade i kväll om den så kallade Sverigeförhandlingen.

Mikael höll ett anförande och svarade på frågor för kommunfullmäktige. Det var inga överraskade frågor eller svar. Det är ännu inte klart hur det blir med höghastighetsbanans sträckning. Den västra från Jönköping och söderut ligger fortfarande bäst till men man ska aldrig säga aldrig. Växjö önskar exempelvis den mer östliga sträckningen.

Som framgår av andra artiklar i dagens tidning har det hänt andra saker n’är det gäller höghastighetsbanan.

I övrig kan noteras följande beslut vid fullmäktige.
• En reviderad barnomsorgstaxa antogs.
• Kommunen säljer fastigheten Mon 5 i Värnamo till GBJ Bygg AB för 2 130 000 kronor. GBJ Bygg AB planerar att bygga två flerbostadshus på tomten.
• Bolaget Studentbostäder i Värnamo AB går in i Finnvedsbostäder AB.
• Gunnel Elf (C) vill avgå som ledamot i kommunfullmäktige och det godkändes.
• Kajsa Carlsson (MP) valdes till ersättare i samhällsbyggnadsnämnden som ersättare för Jörgen Skärin.
• Thomas Wilhelmsson (KD) blir ny ledamot i kommunrevisionen efter Donald Crona lämnar.
• Lars Heed (M) slutar som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden. Margareta Fransson (M) blir ny ordinarie ledamot och Filip Andersson (M) blir ny ersättare i nämnden.

Mikael Karlsson

Taggar