Nyheter

Svarar på insändare

Nyheter Jesper du Rietz, förvaltningschef på tekniska förvaltningen, svarar på insändare.

Jag fick frågan av värnamo.nu om jag ville kommentera en insändare. Det första är att jag anser mig ha svarat, om än övergripande för att inte sväva ut men jag ska göra några förtydliganden och det blir många rader.

Hyrs det in maskiner som inte utnyttjas?

Mitt svar är nej, men jag vill ge en beskrivning. På gata/parkförrådet har vi regelbundet behov av maskinen för att hantera godshantering och lastning, men den utgör även en första resurs för snöröjning. Vidare används den för hantering av slam och massor vid Stomsjö. Vi har tidigare haft en äldre maskin för detta men den fick felfunktion som inte kunde åtgärdas. Den har vi sålt och vi gjorde en vettig affär. Dock har vi kvar behovet av en maskin, men vi ser över hur vi bäst jobbar med maskiner och personal och vill därför inte köpa en maskin. Därför hyr vi en maskin för detta ändamål fram till mars: vi behöver den regelbundet, men en vinter när det är lite snö som i år är nyttjandegraden lägre.

Kan det förekomma att andra maskiner hyrs in med litet nyttjande?

Det kan jag inte helt utesluta och om det sker är det illa såklart. Jag känner till ett exempel på maskin som varit inhyrd på kort tid som stått still för mycket och så kan vi inte ha det såklart.

Stämmer det att det cirkulerat ett mejl mellan ledningspersonal om att man skulle hitta fel hos personalen, så man kunde göra sig av med dem?

Svaret är nej. Däremot tror jag att påstående har följande ursprung. Det finns rätt många uppgifter om förekomst av personligt uppträdande, från några få medarbetare, som helt och hållet avviker mot kommunens värdegrund. Så kan ingen organisation ha det. För att få rätsida på dessa problem behöver man som arbetsgivare vara konkret och ha en tydlig dokumentation för dialog med berörd medarbetare, eftersom vi inte kan jobba med rykten som grund.

Stämmer det att medarbetarna mår dåligt? Att de upplever att en klick ledare försöker skrämma personal?

Det finns medarbetare som inte mår så väl och det är av lite olika karaktär. Det finns medarbetare som upplever vissa förändringar som fel, men som faktiskt är helt nödvändiga. Man kan ha gjort ett gott arbete som individ tidigare, men i helhet har det varit orationellt. Det är fullt förståeligt att det kan vara besvärligt att då vara del av förändringar. Men att inte medverka till förändringar som är processade och beslutade är helt orimligt. Det som bekymrar mig mer är förekomsten av att lite yngre medarbetare oförtjänt kan utsättas för dåligt bemötande av erfarnare kollegor.

Strategin att jobba med dessa frågor är samtal med medarbetarna, samtal i grupp, organisera oss rationellt, stärka ledningen, samverka med facken med mera. Detta är jätteviktigt för man ska må bra på sitt arbete.

Stämmer det att duktiga, kunniga medarbetare blir stympade, att de blir åthutade för hur de löser problem? Ja eller nej?

Jag kan såklart inte förneka någon sin eventuella upplevelse av något som sker. En chef har dock att på bästa sätt se till att saker och ting ska bli genomförda tillsammans med sin personal. Personal ska vara delaktig i hur arbete ska genomföras om så är möjligt. Men om personal inte följer anvisningar om vad som ska göras, hur det ska göras, använda skyddsutrustning med mera trots upprepade uppmaningar, så måste en chef åstadkomma förändring. Om det i dessa sammanhang upplevs av medarbetare att man blir åthutad när chefen kräver skärpning bör nog medarbetaren fundera en gång till. Chefer måste här ha fingertoppskänsla men ändå vara ytterst beslutsamma. Även duktiga medarbetare kan få nya uppgifter.

Stämmer det att ledningen i den personalundersökning som gjordes på gata/park fick lågt betyg? Ja eller nej? Och vad har ni i så fall gjort eller planerat göra för att komma tillrätta med problemen?

Det görs undersökningar regelbundet: medarbetarundersökning, undersökningar av arbetsmiljö med mera. Sammantaget visar dessa undersökningar oftast på trivsel, ledarskap är tillfyllest och stärks och som jag nyligen skrev att vi är på rätt väg. Vid en arbetsmiljöundersökning 2020 kunde konstateras att arbetsmiljön var ganska bra i en helhet men att åtgärder behövs. Vi har gjort och gör ett flertal åtgärder för att utveckla detta; vi involverar personalavdelningen i detta arbete. Ledarskapet mäts i en gedigen medarbetarundersökning vartannat år och utvecklingen mot ett klart bättre ledarskap är i denna undersökning solklar. Dock är vi inte i mål med ledarskapet heller fullt ut. Här sammanfattar jag med att vi har gjort en organisation med tydligare lednings- och personalansvar: vi reviderar arbetsmiljöarbetet, vi har stärkt dialogen inom arbetslagen vid APT med mera. I grunden är det dessutom ett arbete med kultur och värdegrund.

I min värld så bör inte den typen av problem avhandlas och avklaras på något enstaka möten med ledningen själva.

Helt klart är det så och det pekar jag på ovan.

Jag har några fler frågor Jesper. Du skriver att ”påståendet att en klick ledare försöker skrämma personal är helt barock.” Jag undrar på vilka grunder du hävdar det? Hur kan du vara säker på att det är lögn? Har du frågat personalen om det är såhär de upplever det?

Jag känner väl till cheferna, jag är insatt i avdelningens utmaningar och har en god bild. Jag pratar med personal men har inte pratat med alla, jag är dock tillgänglig för de som vill prata med mig. Möten med personal är lite svårt i pandemitider, så det är lite mindre av det nu.

I min värld hade ovan nämnda mejl om att ”hitta fel hos personalen för att göra sig av med dem” räckt för att skapa allt annat än trygghet. Så om du inte är helt säker på att detta är lögn vore det mer lämpligt att du som ansvarsfull chef formulerar dig i stil med att du tar det på stort allvar, att det ska utredas och att eventuella arbetsmiljöproblem ska åtgärdas. (Och hur var det nu med de medarbetare som fått gå, märkligt tätt inpå att de ifrågasatt ledningen eller dess hantering av skattepengar inom tekniska?)

Jag är helt säker avseende mailet du frågar om och jag tar dessa frågor på största allvar.

En närstående till mig arbetar inom nämnda förvaltning och varje gång vi pratar om arbetsplatsen får jag höra nya häpnadsväckande historier om ageranden från chefer och arbetsledare inom tekniska. Tidigare har tekniska framstått som bästa tänkbara arbetsplats. Nu mår även den här medarbetaren dåligt. Vad har gått snett Jesper? Har du förstått att personalen mår dåligt? (Ja eller nej?)

Tekniska är en bra arbetsplats där de flesta trivs, inte minst på gata/park. Det finns problem att jobba med och det gör vi. Jag har beskrivit det ovan. Bilden du har fått beskriven stämmer inte, det vill säga att allt var toppen tidigare och att nu är allt dåligt. Det har funnits kulturer att förändra och jag är fast besluten att åstadkomma dessa förändringar. Det är en arbetsplats där anläggningsarbetare gör ett fantastiskt arbete och trivs, där parkarbetare stretar på och löser uppdrag hela tiden och personal vid gatudriften som flexibelt och ambitiöst hanterar våra vägar. I dessa arbeten har vi jobbat in flexibilitet och mernyttjande av personal och maskiner och resultat är riktigt bra. Det går inte att inte medverka i beslutade arbetssätt. Ett par exempel på flexibiliteten och förbättringar är ett utmärkt organisationsöverskridande arbete som gjordes vid översvämningen 2020 och med vägarbeten som följd av att Viadukten stängdes. Jag vet att det finns personal som upplever det besvärligt i dessa förändringar, därav arbetet med arbetsmiljön jag beskrev tidigare.

Taggar

Dela


7 reaktioner på Svarar på insändare

Mellanchefer och chefer håller varandra om ryggen för att skydda sig själva och sina tjänster. Förmodligen skulle man kunna skala bort ett antal chefstjänster som är skapade för att man är kompis med närmaste chef uppåt i hierarkin. Det är en sjuk lek med våra skattepengar som leks bort på en massa nonsens.

Det finns en hel del konstigheter inom parkförvaltningen. Hot och ” du är under bevakning”. Mycket på grund av en herre som baktalar medarbetare till chefer högre upp. Tyvärr så hålls denne bakom ryggen. Väldigt tråkig situation det har blivit. Bli satt under bevakning,…hur kan en kommun agera så? Borde nog bevakas högre upp i hierarkin.

Har hört av en närstående att hjulastaren som såldes anonserades ut på nätauktion och köptes för 200 000 kronor under marknadsvärdet av ett Ljungbyföretag som nu sålt maskinen för rätt värde omkring en månad senare
Och detta på grund av att kommunen valt ett företag som inte har nån vana av att sälja maskiner för nätauktionen, vilket kan här beskriver som ”en vettig affär”

Vad är det inte han förstår? Han ska svara på enkla ja- eller nejfrågor, men slingrar sig som en politiker.

Det har varit en smutsig kommun varit länge. Hoppats uppdrag granskning kommer snart. Många som bett dem granska fusk och mygel. Man leker med skattemedel. Jag som skriver fick sparken eller så fint lasad som de kallar det. Jobbade och slet i kommunen i över två år när jag läste till undersköterska höga betyg och cv. Vad hände=? Jo, ded hittade på något som inte stämde för att bli av med mig för att de inte hade en tjänst till mig. 600 dagar utan frånvaro – tack och hej jag var inte den förste. Hur ser det ut i värnamo på boenderna i dag, bedrövligt. Skulle aldrig låta min mamma eller pappa flytta in på särskilt boende i den här kommunen. De som sitter på rätt plats skor bara sig själva.

Hm, den Nissen borde bliva politiker, och klappa arvoden för det. Den bara tror och ingen förändring sker, den bara antar när penningpungen går till.
Men en begåvad fingerkänsla, huruvida den är på instanser betrodd, om den inte fuskat i sina poäng.
Menas det att kommunens egna arbetare ska lösa problemet/problemen?
Tja, så är det lite varstans, men inte i närmelsevis som i vår ”lilla kommun”, ledsen, tja inte, men de är en sanning som få vill djupdyka i.

Kommentarsfunktionen är stängd