Nyheter

Svängigt årsmöte hos SPF 

Nyheter SPF-seniorerna i Värnamo har i veckan haft årsmöte.

Över 100 medlemmar deltog på årsmötet.  [1/6]

Hildegard Ek avtackar från vänster Inga Paananen, Torsten Håkansson Och Birgitta Elteus.  [2/6]

Swinging Stones.  [3/6]

Swinging Stones.  [4/6]

Över 100 medlemmar deltog på årsmötet.  [5/6]

Föreningen bjöd på kaffe och semla.  [6/6]

Måndagens möte inleddes med parentation över tolv medlemmar som avlidit under 2022.

Därefter förklarade ordförande Hildegard Ek över 100 medlemmar välkomna till årsmötet, att leda förhandlingarna valdes Torsten Håkansson och sekreterare Dag Mennborg.

Dagordningen godkändes och valberedningens förslag till styrelse godkändes, det vill säga omval av Hildegard Ek som ordförande på 1 år. Övriga ledamöter är Anette Johansson, Anna-Lisa Johansson, Ann-Marie Johansson, Bengt Lindahl, Leif Hultman, Dag Mennborg, Birgitta Dagsberg (nyval på 2 år) och Brita Berglund. Revisorer är Stina Collbo och Rune Wiktorsson. Valberedning Mona Karlsson (sammankallande), Iréne Aronsson och Kurt Karlsson.

Kassören Anette Johansson redogjorde för föreningens ekonomi, och den godkändes. Styrelsens beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2022.

Rese- och programkommitté har slagits ihop och Birgitta Dagsberg är sammankallande.

Inga Paananen, Birgitta Eltéus och Torsten Håkansson avtackades med blommor för deras arbete inom olika funktioner i föreningen

För underhållningen svarade Swinging Stones från Smålandsstenar och de bjöd på ett musik och sketch-program.

Föreningen bjöd på kaffe och semla.

Text och bilder: Leif Hultman

Taggar

Dela