Nyheter

Summerar händelserikt år

Nyheter 2021 var ett händelserikt år för räddningstjänsten i Värnamo, visar myndighetens siffror.

2021 var ett händelserikt år för räddningstjänsten i Värnamo, visar myndighetens siffror. Genrebild: David Alin

För 2021 har 827 larm klassats som räddningstjänstsbaserade vid räddningsstyrkans framkomst, vilket är 168 fler än föregående år. Av de 827 larmen var 773 till adresser inom den egna kommunen. Vid övriga 54 tillfällen har räddningstjänsten biträtt andra kommuner, både inom och utanför samarbetsområdet RäddSamF. Detta är 10 procent fler än föregående år. Av de 827 larmen var 180 sjukvårds- och hjärtstoppslarm. 

Utöver räddningstjänstsklassade har räddningstjänsten utfört 59 uppdrag som inte är att anse som räddningstjänst under 2021, vilket är är märkbart färre än föregående år. 

Ovanstående innebär att 2021 utmärker sig från tidigare år enligt följande: 

Det har fortsatt varit märkbart många larm om brand i byggnad till personer med särskilt stöd. 

– Nio bränder har varit eldstadsrealterade.

10 procent av larmen som inkommit som automatiskt brandlarm har orsakats av brand eller brandtillbud. Det är märkbart mer än övriga landet. 

Det har varit något fler bränder i skog och mark än 2020. Detta givetvis beroende på väderleken. 

Antalet trafikolyckor har ökat märkbart 

Det har varit ovanligt många larm om drunkning 

Vid fem tillfällen har räddningstjänsten räddat personer från att drunkna 

En person har omkommit i samband med en isolycka 

Antalet sjukvårdslarm (huvudsakligen i Rydaholm) har fördubblats 

Antalet larm om hot om suicid har minskat märkbart

Taggar