Nyheter

Strandnära bebyggelse diskuterades på kommunstyrelsens möte

Nyheter Ny översiktsplan för Värnamo kommun. Det var en av de frågor som kom upp på dagens kommunstyrelsesammanträde.

Kommunstyrelsens ordförande Hans-Göran Johansson (C).

Kommunstyrelsens ordförande, Hans-Göran Johansson (C) berättar att det var ett förhållandevis snabbt sammanträde.
– Efter mötet hade vi något som kallas för Kommunstyrelse – strategi. Där var temat digital delaktighet.
Bland annat så fick de olika nämnderna presentera hur de arbetar digitalt.
– Tanken är ju att vi ska bli bättre på att hantera de digitala plattformarna.
–Vi hade bland annat besök från Vaggeryds kommun som berättade hur de arbetar med sin digitala strategi, berättade Hans-Göran Johansson.

Men innan detta så skulle kommunstyrelsemötet klaras av.
– Kommunstyrelsen beslutade bland annat att vi ska införskaffa ett register över alla kemikalier som kommunen hanterar.
– Kommunstyrelsen anser att om vi ska hantera kemikalier så ska vi göra det på rätt sätt.
– Tanken är också att vi ska se oss om efter alternativ till farliga kemikalier, fortsatte Johansson.

Ett annat ände som diskuterades på sammanträdet var Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS. Där hade moderaterna en avvikande åsikt och ville återremittera frågan. En i övrigt enig kommunstyrelse beslutade sig dock för att skicka frågan vidare till kommunfullmäktige.
Under mötet så presenterades också LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitik). Det är en omfattande undersökning som gjorts bland elever i årskurs åtta samt elever som går andra året på gymnasiet.
Tråkigt nog för politikerna i kommunstyrelse så visar LUPP att ungdomarnas förtroende för politiker är klent, eller mycket dåligt.
Undersökningen visar nämligen att mellan 34 – 52 procent av ungdomarna i Värnamo kommun har ett lågt förtroende för politiker, men mellan 60 – 73 procent har ett relativt högt förtroende för vuxna i allmänhet.

Taggar

1 reaktion på Strandnära bebyggelse diskuterades på kommunstyrelsens möte

Kan det låga förtroendet för politiker, bland eleverna, möjligen ha sin orsak i att de anser att mobbning är av ondo. De får ju lära sig, med all rätt, att mobba gör man icke.
Just vad alla politiker gör med ett av riksdagspartierna. Elevena är ju inte dumma, ser ju tydligt vad som sker och agerar därefter.

Kommentarsfunktionen är stängd