Nyheter

Stort engagemang vid massvaccinationsövning

Nyheter Torsdagen den 25 februari genomfördes i Gummifabriken en simulering av hur massvaccinationen mot Covid -19 ska komma att fungera. Totalt vaccinerades 602 personer under dagen, personal från kommunens omsorgsförvaltning och personal från Värnamo sjukhus.

Sanjin Bosnjak, Gummifabriken, Hanna Andersson och Lisa Lidén, Värnamo kommun. Foto: Pressbild

En särskild grupp från Värnamo kommun, utsedd av kommunledningen, har i nära samarbete med vårdcentralerna och Region Jönköping de senaste veckorna arbetat intensivt med att planera för Värnamos vaccinationssimulering. Gruppen bestod av Lisa Lidén och Hanna Andersson från Värnamo kommun samt Sanjin Bosnjak från Gummifabriken.

– Vi tyckte alla att det var spännande och vi är väldigt imponerande av vad man åstadkom under dagen. Vi har haft ett gott samarbete mellan kommunen, Gummifabriken, Region Jönköping och länsstyrelsen både innan, under och efter simuleringen. Alla som var med under dagen har nog känt att det var intressant och lärorikt att få vara en del av detta, berättar Lisa Lidén.

Bland annat testades logistiken kring köer, hur vaccinationsrum utrustades och viloplatser. Allt för att få ett så bra flyt som möjligt inför den storskaliga vaccinering som kommer till våren.

– Vi har samlat på oss erfarenhet och testat olika sätt för att så långt som möjligt få den kommande massvaccinationen att fungera optimalt, säger Hanna Andersson.

Informationsskylt som hänvisar till vaccinationskö. Foto: Pressbild

– Simuleringen under torsdagen visade att det engagemang och fantastiska arbete som alla involverade gjort inför och under dagen, kommer att bidra till att arbetet med vaccinering i fas 4 är välplanerat, säger Marcus Skytt, stabschef Värnamo kommun.

– Under simuleringsdagen var det tio medarbetare från Värnamo kommun som hjälpte till att sköta flödet av människor innan och efter själva vaccinationen. Bland annat med att lotsa personer till rätt kö och hjälp med att fylla i hälsodeklarationer. Man övervakade även personerna som fått sin vaccinationsdos under de 15 minuter som man ska vänta kvar i lokalen efter att man har blivit vaccinerad, berättar Lisa.

Efter vaccinationen ska man vila 15 minuter på särskilda utmärkta ställen. Foto: Pressbild

Rachel De Basso (S), regionråd och ordförande i nämnden för folkhälsa och sjukvård guidade runt Stefan Löfven med sin mobiltelefon under den pågående simuleringen som genomfördes i Gummifabriken i Värnamo. Statsministern var mycket intresserad av hur regionen tillsammans med kommunen och Länsstyrelsen planerat inför simuleringen.

Tre stora simuleringar har genomförts i Jönköping, Eksjö och Värnamo under vecka 6-8. Totalt har drygt 1 500 personer som arbetar patientnära inom vård och omsorg i Region Jönköpings län och länets kommuner vaccinerats.

Simuleringarna motsvarar de mest intensiva delarna av fas 4, vilket alltså är den fas när större delen av allmänheten erbjuds möjlighet att vaccinera sig. Målet med simuleringen är att upptäcka eventuella brister i planeringen så att massvaccineringen kan fungera på bästa sätt.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela