Nyheter

(S)torsatsning med ny viadukt i fokus 

Nyheter Drygt 477 miljoner kronor på fyra år. Socialdemokraterna storsatsar på trafikfrågorna med fokus på en ny förbindelse över centrala Värnamo i sitt budgetförslag. 

Socialdemokraterna med oppositionsrådet Azra Muranovic i spetsen storsatsar på trafikfrågorna med fokus på en ny förbindelse över centrala Värnamo i sitt budgetförslag.

Socialdemokraterna i Värnamo går fram offensivt i sitt budgetförslag för 2023 med utblick för perioden 2024–2027. De föreslår en oförändrad skattesats och har budgeterat för bruttoinvesteringar på närmare 2,9 miljarder kronor, varar 2,2 miljarder kopplas till skattefinansierade investeringar. 

Kommunens investeringsbehov fortsätter att öka i takt med att kommunen växer och vill växa. Det är positivt att kommunen arbetar med att attrahera till sig fler invånare men det är viktigt att komma ihåg att det med fler invånare också följer behov av bland annat fler bostäder, skolor, förskolor, trygghetsboenden, idrottslokaler och mötesplatser. Detta innebär att många investeringar som är kopplade till fastighetsbygge/renovering inte kan skjutas fram då behovet finns redan i dag”, skriver partiet i förslaget. 

Socialdemokraternas budget präglas av valorden trygghet, välfärd och samhällsbygge. Just ordet samhällsbygge speglas i förslaget i form av en storsatsning på trafik och gc-vägar under perioden 2023–2026. Partiet satsar 477 miljoner kronor på trafiken, varav 51 miljoner kronor på ett parkeringshus i Värnamo centrum och 300 miljoner kronor för en ny förbindelse över järnvägen.

– Det vi vet i dag är att det blir trafikstockningar i centrum vid olika tider under dagarna, både vid överfarten vid Mosslegatan och vid Bangårdsgatan är det en stor trafikbelastning. Det har blivit en ohållbar situation på många sätt och en central förbindelse behövs. Det medhåller även handlarna i city som har påverkats av att viadukten har stängt. En central förbindelse måste komma på plats, säger oppositionsrådet Azra Muranovic (S). 

För att klara av investeringsbehovet föreslår partiet nyanställningar i form av två ingenjörer för planering och projektledning på tekniska förvaltningen. I budget föreslår partiet bland annat också utökade satsningar inom folkhälsa, en förstärkning av nattis och elevhälsan, 4,3 miljoner kronor på personalförstärkning inom skolan, 5 miljoner kronor för att få bort delade turer, långa helger och varannan helg inom omsorgen, 2 miljoner kronor för en ”trygg och meningsfull fritid” för barn och unga, utbyggd deltidsbrandmannaorganisation, en halv miljon kronor på kultur på landsbygden, fortsatt satsning på kommunens IT-center och kontaktcenter och subventionerade månadskort inom kollektivtrafiken för studenter.  Partiet skjuter också till 2,5 miljoner kronor som en del i de prisökningarna som förväntas komma under året 2023 och förmodligen fortsätta under år 2024. 

– Det här har varit den tuffaste budgeten att lägga på många år, beroende på det ovissa omvärldsläge vi har hamnat i. Inte ens under finanskrisen var det så ovisst att lägga en budget som nu med dyrare drivmedels–, råvaru-, matpriser och så vidare, samtidigt som vi inte riktigt vet vart det här tar vägen. Det gäller att både gasa och bromsa i ett ovisst läge, avrundar Azra Muranovic (S).

Socialdemokraternas budget innehåller bland annat följande: 

– En ny viadukt

– En ny simhall 

– Förstärkt nattisverkamshet 

– Satsning på gc-vägar i hela kommunen

– Parkeringshus i Värnamo centrum

– Två ingenjörer för planering och projektledning till tekniska förvaltningen 

– 300 000 kronor för att intensifiera folkhälsoarbetet 

– 500 000 kronor för kultursatsningar på landsbygden 

– 1 miljon kronor för att motverka mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld 

– 1 miljon kronor för att förebyggande insatser för att motverka utanförskap 

– 2 miljoner kronor för en ”trygg och meningsfull fritid” (förebyggande arbete) för barn och unga 

– 4,3 miljoner kronor i resursförstärkningar inom skolan (1,2 miljoner kronor under 2023–2024 och 3,1 miljoner kronor under 2025)

– 5 miljoner kronor för att för bättra schemaläggningen inom omsorgen

Taggar

Dela


10 reaktioner på (S)torsatsning med ny viadukt i fokus 

Trafikstockningen i Värnamo beror mestadels av att kommunen har planerat busstop precis utanför huset (Gummifabriken) Utan att ha busshållsplatser.
Hur tänkte ni där eller tänkte ni inte alls mer än på att ni ska forsla folk till bygget och tjäna mer pengar?
Det var väl bättre för när man kunde stiga på vid stationen som nu inte går längre man måste hasa sig ner till bygget för att ta sig vidare om man kommer med tåg. Helt vansinnigt + att det blir trafikstockning där. Så många gånger jag fått stå i kö där.

Resursförsrärkningar inom skolan på 4.3 miljoner på 3 år gör en igen skillnad. Det är ett skämt. Motsvarar cirka 2 tjänster i hela kommunen. Det skulle behövas uppemot 75-100 miljoner för att få ordning på resursbristerna i skolan. Satsningen kan förslagsvis ombesörjas av att man säljer av tillgångar i Värnamo industrifastigheter.
Likaså kan renovering av viadukten ombesörjas av medel därifrån.
En ny simhall är bara att glömma. Kommunen är extremt skuldsatt efter gummifabriksbygget. Barnfamiljerna kan gå och äta ostron på Madame Brasserie istället för att bada. Det har politikerna redan bestämt.

Svar till en som undrar: läs texten, så slipper du undra… en rätt så enkel sak

Trafiken är priofråga. Jag kommer att rösta på det parti som tänker lösa frågan i kommunalvalet! Annat parti i riksdagsvalet dock.

Tänk om. Alltid skönt när det är friveckolördag. Bilar behövs inte genom centrum.

Förstår dig samt vi som har bilar och bor inte i centrum eller i närheten är skönt att ta bil.

Jag betalar gärna skatt bara det går till bygge av viadukten och inte till något annat.

Blir inte mer än cirka 30 miljoner/år över när de två storsatsningarna är gjorda. Till trafiken alltså.

Kommentarsfunktionen är stängd