Nyheter

(S)torsatsar på barn, unga och äldre

Nyheter Utbyggd nattisverksamhet, miljonsatsningar på barn och unga, multiarena vid Folkets Park och ny simhall. Socialdemokraterna i Värnamo kommun storsatsar på invånarna i sitt budgetförslag.

Bo Svedberg, Anetté Myrvold och Ardita Berisha Cani är mycket nöjda över Socialdemokraternas budgetförslag. Bild: David Alin

För Socialdemokraterna är prioriterade områden trygghet i livets alla skeden samt goda arbets- och levnadsvillkor. Med anledning av detta föreslår partiet en skattehöjning med 50 öre, från 21,52 till 22,02 procent.

– Det vi gör är att satsa i princip alla pengar mer eller mindre på barn och äldreomsorg. Nästan hela skattehöjningen går till de som har det sämre ställt i dag och ger lika förutsättningar för alla. Du får lyckas i förskola, grundskola, skola och på din fritid. Det ska vara mätta magar. Det spelar ingen roll vilken idrott du håller på med, så ska du ha möjlighet att äska om din familj inte har råd att betala det. Allt går till personal och våra ungdomar, säger Anetté Myrvold.

– Om vi börjar med att titta på barn- och utbildningsnämnden så har vi lagt in att vi vill att alla ska få frukost och/eller mellanmål i skolan. Vi ser att det är många i dag som inte äter så bra hemma, skoldagarna är långa och de säger ju att barnen inte orkar fram till lunch och de som har tidig lunch orkar inte eftermiddagarna. De behöver någonting, så det har vi lagt in 14 miljoner kronor om året till under en treårsperiod och då kan det vara upp till varje rektorsområde att avgöra vad som behövs beroende på hur de sätter scheman. Det kan vara en frukt som mellanmål och en knäckemacka eller mjölk och flingor, då räcker det till både och. Sedan vet vi också att det finns medel att söka för frukt och mjölk, men det har vi räknat in redan från början, inleder oppositionsrådet Anetté Myrvold.

Partiet vill också utveckla nattisverksamheten och satsar 3,1 miljoner kronor på att förstärka verksamheten.

– Vi vill att det ska vara öppet längre. De säger att det är för få på nattis i dag, men vi säger att det är på grund av att man har dragit ned och gjort en omorganisation. Det är därför det är värre, säger Anetté Myrvold.

– Innan man började röra nattis och började skära på varannan helg, långledighet och högtider var det dubbelt så många barn där. Nu när många behöver det så finns inte nattis på det viset som medborgarnas behov visar, utan organisationen har styrt om det och då tappar man självklart barn, säger Ardita Berisha Cani.

Dessutom vill partiet förstärka vuxennärvaron i skolan. Detta möjliggörs genom införandet av en pott i barn- och utbildningsnämndens budget där rektorsområdena själva kan ansöka om pengar för att anställa just den tjänsten de har behov av. En insats som partiet avsätter totalt 38 miljoner kronor på under den kommande treårsperioden.

– Vi ser att det saknas resurser på flera rektorsområden inom skolan. Det finns fler barn som behöver extra hjälp och förvaltningen såg vi hade ett förslag på att göra ett anställningsstopp för att minska skolans resurser med åtta miljoner, men vi vill satsa på fler vuxna. Det kan vara allt ifrån specialpedagoger, behörig lärare, extra resurs och så vidare så vi satsar åtta miljoner under 2025, 14 miljoner 2026 och 16 miljoner 2027. Det är mycket pengar som går till skolan men vi tror att satsar vi pengar i förskola och skola så slipper vi betala för dem sen. Det handlar om förebyggande arbete, säger Anetté Myrvold och Bo Svedberg.

Förebyggande insatser och en meningsfull fritid är något som präglar partiets budgetförslag. Bland annat vill Socialdemokraterna förstärka elevhälsan med 1,8 miljoner kronor, de föreslår en utökning av kulturskolans budget med totalt 1,5 miljoner kronor över den kommande treårsperioden för att kulturskolan ska bli avgiftsfri och satsar 700 000 kronor på tillsättningen av en ytterligare en samordnare inom TSI (tidiga samordnade insatser). Dessutom tillsätter man 1,2 miljoner kronor årligen för att komplettera fritidsgårdsverksamheten med ytterligare två tjänster för en mobil verksamhet.

– Vi har det fantastiska Navet som bemannar i Rydaholm, Bor och Forsheda under vissa dagar. Däremot tycker vi att det saknas en samlingsplats för barn och unga som bor långt från Navet. Därför lägger vi 1,2 miljoner årligen på ytterligare två tjänster och tänker att man kan använda lokaler som vi redan har i dag. Exempelvis kan man ha öppet en dag i veckan på Mossleskolan, en dag på Gröndalsskolan eller någon gympasal men att de andra skolorna och kan komma dit också. Då vet de som bor ovanför viadukten att på ”måndagar eller tisdagar är det där, på onsdagar och torsdagar kan det vara där”, för att kunna göra enklare aktiviteter, använda bildsalar, fritidsverksamhet, det kan vara gymnastiksalar, vad nu det här kan vara. Vi tycker också att man kan prata med föreningar som kan vara med och driva det här och vara aktiva, säger Anetté Myrvold.

– Vi har många lokaler som står tomma efter klockan 16 och därför vill vi kunna utnyttja dem, för de kostar pengar för oss ändå, säger Bo Svedberg.

– Sedan vill vi också att alla ska få ha ett meningsfullt sommarlov. Vi gör jättesatsningar på Solgården vilket vi tycker är bra och som ska vara kvar, men vi vill utöka med 800 000 kronor för barn som inte kan ta sig ut till Solgården så att man har kvar någon form av aktiviteter med enklare lunch under sommarlovet även för barn här i Värnamo centrum, säger Anetté Myrvold.

För att skapa en ytterligare meningsfull fritid föreslår partiet även en halv miljon kronor i tillskott i teknik- och fritidsnämndens budget i form av ett aktivitetsbidrag för en meningsfull fritid.

– Vi ser i dag att det är allt fler barn som slutar med sina fritidsaktiviteter eftersom hushållets ekonomi inte räcker till träning- och medlemsavgifter, andra kanske inte längre kan vara med på sommarskolor eller läger som anordnas. Därför tillskjuter vi den här potten för teknik- och fritid. Tanken är att familjer som har det svårt ekonomiskt kan äska via sin förening om att få läger/sommarskola som anordnas inom kommunen, medlems- och eller träningsavgiften betald. Vi tycker att det är viktigt att barnen får ha kvar sina aktiviteter och inte slutar på grund av ekonomins skull, säger Anetté Myrvold.

Men fritidssatsningarna slutar inte där. Partiet budgeterar 4,4 miljoner de kommande två åren för helt utbyggda multiarenor i Rydaholm och Bredaryd. Dessutom öronmärker de 3,1 miljoner kronor för en multiarena vid Folkets Parks-området.

– Vi tycker fortfarande att det finns för få fritidsaktiviteter ovanför viadukten och vi tänker att det här kommer att locka många barn och ungdomar till spontanidrott, säger Anetté Myrvold.

– Vi tror också på en utveckling av Folkets Park och satsar därför 12,5 miljoner kronor mellan 2025 och 2029 på att rusta upp parken. Vi behöver en ett Folkets Park att vara stolta över, säger Bo Svedberg .

Utöver ovannämnda satsningar skjuter partiet till tre miljoner kronor för en ny gräsmatta på Finnvedsvallen inför säsongen 2026, man tidigarelägger satsningen på en ny simhall i Värnamo med byggstart 2027, satsar två miljoner kronor under de kommande fyra åren på säkra och attraktiva utemiljöer på kommunens skolor och förskolor, vill genomföra ytskiktsrenovering på på befintliga förskolor och tidigarelägga renoveringen av Finnvedens Gymnasium till 2025 och 2026.

– Finnvedens gymnasium är vår enda gymnasieskola och har ett enormt eftersatt behov av renovering. Vår personal och våra barn har väntat tillräckligt länge, nu måste skolan påbörja renovering. Det handlar om att våra anställda och barn ska ha friska lokaler. Vi vet också att Värnamoborna behöver en ny fräsch simhall som är till för alla. En simhall är något som alla invånare kan utnyttja men också viktig för bra simundervisning, vattengymnastik med mera. Vi vill att den nya simhallen ska vara klar 2029 och föreslår att personalutrymme för kommunens arenaservice förläggs i samma byggnad, säger Anetté Myrvold.

Förutom en meningsfull fritid ser partiet goda arbets- och levnadsvillkor som en förutsättning för Värnamo kommuns attraktivitet. Bland annat föreslås satsningen på arbetsskor till alla anställda inom kommunen och möjligheten till fördubblat friskvårdsbidrag. Inom omsorgen gör partiet en kraftsamling. Utöver satsningen på arbetsskor läggs fokus på hälsosamma scheman, ökad grundbemanning, förkortad arbetstid och kompensation för elva timmars dygnsvila.

– Personalen är det viktigaste verktyget vi har för att leverera den välfärd våra invånare behöver. Det gäller att de får möjligheter till återhämtning och en meningsfull fritid. V ser att på de ställen där de har kommit i gång med 11 timmars dygnsvila minskar sjuktalen. Vi har ganska höga sjuktal och de borde minska om personalen får mer hälsosamma scheman, säger Anetté Myrvold.

Utöver ovan nämnda satsningar föreslår partiet bland annat återupptaget arbete gällande mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld, satsningar på räddningstjänsten, fortsatt utökad satsning på Värnamos kulturliv, en miljonsatsning på kommunens IT-avdelning och införandet av en ungdomsmiljon för att skapa attraktiva samhällsmedborgare bland barn och unga.

 

I budgeten föreslår Socialdemokraterna bland annat:

– Höjd skattesats med 50 öre: 22,02 procent

– Arbetsskor till alla kommunens anställda

– 14 miljoner kronor årligen till barn- och utbildningsnämnden för att skolorna ska införa frukost eller mellanmål i skolorna.

– 3,1 miljoner kronor årligen arn- och utbildningsnämnden för att bibehålla och utveckla nattis

– 38 miljoner kronor under tre års tid till barn- och utbildningsnämnden för att kunna anställa fler resurser i skolan

– 1,8 miljoner kronor till barn- och utbildningsnämnden för att förstärka och utveckla elevhälsan

– 1,5 miljoner kronor under tre års till barn- och utbildningsnämnden för att utveckla kulturskolan ska bli avgiftsfri

– 700 000 kronor till medborgarnämnden för tillsättningen av en ny TSI-samordnare

– 1,2 miljoner till medborgarnämnden för tillsättningen av två nya fritidsledare till en mobil verksamhet

– 800 000 kronor till medborgarnämnden för införandet av ett meningsfullt sommarlov med lunch i Värnamo centrum

– 500 000 kronor till medborgarnämnden för arbetet mot mäns väld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

– En satsning inom omsorgsnämnden på hälsosamma scheman, ökad grundbemanning, förkortad arbetstid och kompensation för elva timmars dygnsvila

– 600 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för en ny tjänst inom räddningstjänsten

– Drygt 1,8 miljoner kronor under tre års tid till samhällsbyggnadsnämnden för en uppdatering av fordonsflottan

– 600 000 kronor till samhällsbyggnadsnämnden för en ny tjänst på miljösidan

– 600 000 kronor till kulturnämnden årligen under 2025 till 2027 för att bibehålla och utveckla det kulturella utbudet, exempelvis Värnamo Filmhistoriska Festival

– 12,8 miljoner kronor under en fyraårsperiod till servicenämnden för uppdatering och inköp till kommunens IT-avdelning

– Drygt 1 miljon kronor under tre års tid till teknik- och fritidsnämnden för ökat anläggningsbidrag till föreningar med egna verksamhetslokaler

– 500 000 kronor till teknik- och fritidsnämnden för införandet av ett aktivitetsbidrag för en meningsfull fritid

– 4,4 miljoner kronor under två års tid till teknik- och fritidsnämnden för byggandet av kompletta multiarenor i Bredaryd och Rydaholm

– 3,1 miljoner kronor till teknik- och fritidsnämnden för bygget av en multiarena i Folkets Park

– 3 miljoner kronor till teknik- och fritidsnämnden för en ny gräsmatta på Finnvedsvallen inför säsongsstart 2026

– Ny simhall (byggstart 2027 och färdig 2029)

– 12,5 miljoner kronor mellan 2025 och 2029 till teknik- och fritidsnämnden för upprustning av Folkets Park

– 2 miljoner kronor mellan 2025 och 2028 till teknik- och fritidsnämnden för att uppdatering av utemiljöer på kommunens förskolor och skolor

– Ytskiktsrenovering på kommunens befintliga förskolor

– 65 miljoner kronor mellan 2025 och 2026 till teknik- och fritidsnämnden för tidigarelagd renovering av Finnvedens gymnasium

– 900 000 kronor till kommunstyrelsen för tillsättande av en tjänst som samordnare för social hållbarhet och folkhälsa

– 14 miljoner kronor mellan 2025 och 2027 till kommunstyrelsen för införandet av en pott för personalavdelningen

– En ungdomsmiljon för att skapa attraktiva samhällsmedborgare bland barn och unga

 

Dessutom föreslår Socialdemokraterna följande uppdrag:

– Uppdra till kommunstyrelsen att ge personalavdelningen i uppdrag att kartlägga inom vilka förvaltningar och verksamheter det är aktuellt att införa arbetsskor till personalen och göra en prioriteringsordning för införandet samt upprätta nytt regelverk/ policy för arbetskläder inklusive arbetsskor.

– Uppdra till omsorgsnämnden att förvaltningen i samråd med personalavdelningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att införa hälsosamma scheman. I detta arbete ska man beakta elva timmars dygnsvila, med eventuellt höjd grundbemanning eller kortare veckoarbetstid för vissa åldersgrupper med bibehållen lön. Andra förslag på lösningar är också välkommet.

Taggar

Dela


4 reaktioner på (S)torsatsar på barn, unga och äldre

De satsar ju massa på personal inom omsorgen det är väl att satsa på de äldre?

Avsluta alla konsultutbetalningar- blir ju skattelindring.

Mycket kompetens finns i de egna verksamheterna- ta vara på den.

Äntligen något som talar för satsningar – framtidens generation.

Kommentarsfunktionen är stängd