Nyheter

Storån – mer som Storsjön

Nyheter Den heter Storån men Storsjön känns just nu som ett mer passande namn.

Storån vid Forsheda med flera platser dränker omgivningarna så att det mer liknar en storsjö.

– Värnamo har inte haft några problem alls att tala om än hur vi har det kring Forsheda, säger en boende i trakten.

En annan berättade på måndagskvällen att han tagit en annan väg  till Värnamo för att undvika köerna vid arbetet med att bygga vallar utmed riksväg 27. Många tar det med ro men de som riskerar att få sina hem förstörda vidtar egna åtgärder för att minska eventuella skador.

Ändå är detta bara en liten händelser hur det är ner mot Hallandskusten. Det är ändå föga tröst för dem som drabbas vid exempelvis Storån.

 

Storån, verklgit sto  [1/3]

Trafiken dirigeras förbi en arbetsplats där man bygger en vall  [2/3]

Frågan är ju hur man ska sig till och från Forsheda.  [3/3]

Taggar

Dela