Nyheter

Stora brister på Värnamo sjukhus

Nyheter Efter en inspektion kommer nu Arbetsmiljöverket med en rad krav till förbättringar på den psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus.

Genrebild: David Alin

Hög arbetsbelastning samt krav att alltid vara tillgängliga via en jourtelefon. Det var några av de brister som arbetsmiljöverket hittade på den psykiatriska kliniken på Värnamo sjukhus vid en inspektion i september. Man menar att belastningen kan leda till ohälsa hos personalen och kräver nu att ledningen undersöker om resurserna till arbetet är anpassade till kraven.

Vid inspektionen framkom det också att medarbetarenkäter har genomförts var tredje år, något som bör göras årligen.

Uppföljning sker i februari

I sin rapport skriver Arbetsmiljöverket också att det framkommit att kliniken inte alltid anmäler allvarliga tillbud eller olyckor till myndigheten. Nu åläggs ledningen att se över rutinerna.

Man pekar också på brister i riskbedömning i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt att målen för dessa inte är tillräckligt tydliga.

Arbetsmiljöverket kommer följa upp inspektionen med ett återbesök i februari och innan dess ska sjukhuset ha förbättrat situationen alternativt att de kan presentera en handlingsplan.

Taggar

Dela