Nyheter

Stor minskning av antalet fall

Nyheter Smittspridningen i Värnamo kommun har minskat med 38 procent den senaste veckan, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik.

Smittspridningen i Värnamo kommun har minskat med 38 procent den senaste veckan, visar Folkhälsomyndighetens senaste veckostatistik. Illustration: Newsworthy

Den senaste veckan har 91 nya bekräftade fall av covid-19 rapporterats i Värnamo kommun. Det är en klar nedgång jämfört med den föregående veckan (−57 fall).
Sett till befolkningen har Värnamo haft 260 nya fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.I hela Jönköpings län rapporterades 803 nya fall den senaste veckan, vilket är en minskning med 33 procent från den föregående veckan.Flest nya fall i länet, sett till befolkningen, rapporterades i Gislaveds kommun, som hade 380 fall per 100 000 invånare under den senaste veckan.

Totalt har 12 200 personer i Värnamo fått sin första vaccindos fram till vecka 19, enligt Nationella vaccinationsregistret. Det innebär att 45 procent av den vuxna befolkningen fått minst en dos.

Totalt har 123 807 personer fått sin första vaccindos i Jönköpings län fram till vecka 19. Det motsvarar ungefär 43,4 procent av befolkningen.

Den senaste veckan har sex nya covid-19-patienter skrivits in på intensivvårdsavdelning i Jönköpings län. 

Under vecka 19 rapporterade Jönköpings län inga nya dödsfall till följd av coronaviruset.

Totalt har 549 personer i Jönköpings län dött med coronavirus sedan pandemins start.

Fotnot: Folkhälsomyndighetens källa. Ovan uppgifter uppdateras varje torsdag med data fram till föregående söndag.

Källa: Pressmeddelande från Newsworthy

Smittspridningen i Värnamo kommun har minskat med 38 procent den senaste veckan. Illustration: Newsworthy

Taggar