Nyheter

Stor majoritet av länsinvånarna positiva till snabbtåg

Nyheter 68 procent av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo. Det visar en opinionsundersökning som Region Jönköpings län nyligen låtit genomföra. 

68 procent av länsinvånarna är positiva eller mycket positiva till att nya stambanor byggs mellan Stockholm, Malmö och Göteborg med stationer i Tranås, Jönköping och Värnamo. Det visar en opinionsundersökning som Region Jönköpings län nyligen låtit genomföra. Arkivbild: Pixabay

– Även om vi alltid har upplevt länsinvånarnas stöd, överträffar undersökningsresultatet förväntningarna, säger regionråd Marcus Eskdahl (S) som också är ordförande i styrgruppen för nya stambanor i Jönköpings län. Det är förstås viktigt att ha en positiv hemmaopinion i ryggen när vi tillsammans med länets kommuner och näringsliv arbetar så intensivt för att förverkliga det största samhällsbygget i Sverige i modern tid.

Många vill åka tåg

Undersökningen visar att endast 9 procent av länsinvånarna ofta tar tåget på sträckor över tio mil.  Däremot tycker tre fjärdedelar att tågresandet för denna typ av resor borde öka.

– Det är uppenbart att tåget i dag alltför sällan uppfattas som ett tillräckligt attraktivt alternativ till andra färdmedel vid lite längre resor, säger Marcus Eskdahl. Tåget måste bli smidigare och snabbare för att på allvar kunna konkurrera med bilen och flyget.

Enligt undersökningen skulle hälften av invånarna i Jönköpings län åka mer tåg om stambanor för höghastighetståg redan fanns på plats. Skillnaden mellan olika åldersgrupper är stor och andelen sjunker med åldern. I den yngsta åldersgruppen 16-24 år skulle åtta av tio åka mer tåg om stambanorna var en realitet. I denna åldersgrupp återfinns också högst andel som skulle åka mer tåg till utlandet.

Ser möjligheterna

En av de största fördelarna som brukar framhållas med nya stambanor för höghastighetståg är att de skapar större arbetsmarknader. Det är också detta påstående som flest håller med om i undersökningen – närmare tre fjärdedelar. Ett annat påstående som får starkt stöd är att nya stambanor innebär minskade utsläpp och att de underlättar en omställning till fossilfria alternativ.

– I undersökningen görs ett antal påståenden som respondenterna ska ta ställning till, säger Marcus Eskdahl. Det är glädjande att så många fokuserar på de möjligheter som öppnar sig med nya stambanor. Det visar på en insikt om att detta handlar om så mycket mer än bara en järnväg. Vad vi vill åstadkomma är ett nytt och mera hållbart samhälle där stad och land knyts ihop.

Sänka kostnaderna

När det gäller påståendet att det är för dyrt att bygga nya stambanor, instämmer 50 procent av respondenterna. 28 procent tycker inte det är för dyrt och 22 har ingen uppfattning.

– Jag har respekt för att många tycker det handlar om väldigt mycket pengar, säger Marcus Eskdahl. Samtidigt anser en majoritet i undersökningen att det är en satsning som är lönsam för samhället. För att få ner kostnaderna är det viktigt att Trafikverket tittar på alternativa byggsätt som är både billigare och snabbare – till exempel att bygga på pelare. Det är också angeläget att staten är öppen för alternativa finansieringsmöjligheter som inte belastar ordinarie infrastrukturbudget.

Projektet kommer genomföras

På frågan om projektet kommer genomföras tror 76 procent av länsinvånarna att nya stambanor kommer byggas, men endast 10 procent att det kommer ske i närtid. 24 procent tror inte att projektet blir av över huvud taget.

Källa: Pressmeddelande från Region Jönköpings län

Taggar