Nyheter

Statlig satsning på Vandalorum

Statlig satsning på Vandalorum

Nyheter Vandalorum i Värnamo har beviljats 750 000 kronor i utvecklingsbidrag för år 2015 från Statens kulturråd inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Stödet går till etableringen och utvecklingen av Vandalorum som länets kunskapscentrum inom konst, formgivning och innovation.

Vandalorum som kunskapscentrum består av, förutom museets konst- och designutställningar, en omfattande kunskapsspridande verksamhet med visningar, eget skapande, möten med konstnärer och formgivare, workshops, seminarier, debatter och föreläsningar. Verksamheten vänder sig till barn och unga, elever i SFI och vuxenutbildningar, universitetsstudenter, näringslivet samt den breda allmänheten. Här ryms även specialvisningar (Möten med minnen) för människor som drabbats av demens och deras anhöriga.

Statens kulturråd motiverar sitt beslut på följande vis: Kulturrådet bedömer att projektet innebär ökade möjligheter för en bred publik att komma i kontakt med kvalitativ nationell och internationell bildkonst och formgivning. Projektet har regional förankring. Det är Kulturrådets bedömning att projektet kan främja utvecklingen och tillgängliggörandet av bild- och formkonst i länet. Projektet kan också bidra till att sprida kunskap om formgivning och design till en regional och nationell publik. Barn och unga kommer att involveras i projektet genom att bland annat ges möjlighet till eget skapande.

Varje år deltar cirka 2 000 skolelever i besök, guidade visningar, eget skapande och egna utställningar på Vandalorum. I samarbete med Värnamo kommun erbjuds alla kommunens skolklasser fri entré och fria visningar.

För år 2015 har Vandalorum tidigare beviljats bidrag om 1 miljon kronor från Värnamo kommun och 1 miljon kronor från Region Jönköpings län.

Vandalorum från ovan. Arkivbild

Taggar