Nyheter

Stationsområde får ansiktslyft – skickar eloge till förvaltning

Nyheter Nytt vindskydd och ny busshållplats. Stationsområdet i Hånger får ett ansiktslyft. – Teknik- och fritidsförvaltningen hörsammade kritiken och har gjort det jättebra, säger Kurt Nordin (SD).

Bilder: David Alin

Den nya busshållplatsen på Hångerbyvägen begåvas med en ny busskur och vändplats.   [1/7]

– Det har blivit jättebra. Förvaltningen har skött det här bra på alla sätt i och med att de tog till sig kritiken, gjorde om det och har gjort det bra. Vi är jättenöjda, säger Kurt Nordin (SD) som skiner i kapp med solen i den nya busskuren.  [2/7]

Det första förslaget var att göra den nya busshållplatsen vid den gamla. Det förslaget röstades ner till förmån för den nya lösningen.   [3/7]

På stationsområdet har ett vindskydd nyligen kommit på plats.  [4/7]

Vindskyddet är bygg i anslutning I anslutning till gång- och cykelvägen på den gamla banvallen. En perrong för tankarna tillbaka till Hångers gamla stationshus.  [5/7]

Inne i vindskyddet har den gamla stationsskylten satts upp.   [6/7]

Inne i vindskyddet finns det sittmöjligheter.   [7/7]

Busshållplatsen vid stationsområdet i Hånger har inte hållit måttet. Från flera instanser har säkerhetsbrister påpekats. Värnamo kommun satte tillsammans med Hånger vägförening och Jönköpings länstrafik i gång ett arbete för att få till en ny lösning. Ett första förslag från projekteringen, som utgick från den nuvarande hållplatsens läge, presenterades.  

– Det var flera som inte var nöjda med det förslaget. Det förslaget hade inneburit att trafiken hade stannat helt. Jag och en moderat tog upp det i teknik- och fritidsnämnden. Förvaltningen tog till sig kritiken, hörsammade oss och gjorde om det, berättar Kurt Nordin (SD). 

Det nya förslaget innebär att hållplatsen har flyttats ned till kurvan vid Hångerbyvägen, där det även byggs en vändslinga för bussen. Området begåvas även med ny belysning, ett nytt gång- och cykelstråk samt cykelparkering bredvid busskuren.

– Det har blivit jättebra. Förvaltningen har skött det här bra på alla sätt i och med att de tog till sig kritiken, gjorde om det och har gjort det bra. Vi är jättenöjda. Vi vet att det har varit tal om att busslinjen till Hånger-Dannäs kan läggas ned men jag hoppas verkligen att den ska finnas kvar, säger Kurt Nordin (SD).

Men stationsområdet har inte enbart begåvats med en ny busshållplats. I anslutning till gång- och cykelvägen på den gamla banvallen finns ett nytt vindskydd på plats. Vindskyddet är byggt i trä och knyter an till den gamla järnvägsstationen som tidigare låg på platsen.

– Det har blivit som en perrong som gestaltar det gamla stationsområdet. Sedan är skylten som satt på det gamla stationshuset uppsatt inne i vindskyddet. Det blir som lite kuriosa över det hela. Det har blivit fantastiskt bra och teknik- och fritidsförvaltningen har gjort ett kanonjobb, säger Kurt Nordin (SD).

Att cykla på den gamla banvallen mellan Åminne och Hånger har blivit ett populärt turistmål, både bland svenska och utländska turister.

– Vi Hångerbor önskar en bra parkeringsyta för turisterna med tillgång till vatten och toaletter. Skulle en sådan plats komma till, så kan den märkas ut på olika naturkartor och liknande, vilket kan locka ännu fler turister, säger David Issal. 

Taggar

Dela