Nyheter

Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Nyheter Det har gjorts en första markundersökning på platsen där den så kallade evakueringsförskolan i Bredaryd ska byggas.

Markundersökning

Värnamo kommun och Bredaryd/Lanna IK har hittat varandra i det som brukar kallas vinn/vinn. Bägge parter kan se sig som vinnare när projektet är slutfört i sin helhet. Kommunen måste bygga en ny förskola och ska göra det med plats för sex avdelningar på sikt. Fram till dess har de behov av det de kallar evakueringslokaler. När den diskussionen dök upp kontaktades kommunen av idrottsklubben i Bredaryd som talade om att deras gamla lokaler med klubblokal, omklädningsrum och duschar sett sina bästa dagar och var i behov av att ersättas.

– Vi tyckte att det kunde vara en god idé att samverka för att hålla de totala kostnaderna nere, säger Lars Jacobson som är ordförande i Bredaryd/Lanna IK. Genom att upplåta mark till den provisoriska förskolan löstes ett problem åt kommunen som då har bra lokaler i väntan på att den nya permanenta förskolan blir klar.

– För oss är det ett jättebra sätt att samverka mellan kommun och civilsamhälle, menar tekniska utskottets ordförande Gottlieb Granberg (M). Kommunen ansvarar för byggkostnaderna för såväl den provisoriska som den permanenta förskolan. Gottlieb <granberg menar ändå att det en bra affär eftersom man i alla fall hade fått vara med att finansiera nya lokaler år Bredaryd/Lanna IK. I och med detta samarbete vinner alla till en lägre kostnad än vad som annars hade blivit fallet.

Idag togs de första markproverna som ska analyseras innan byggnationen kan starta på allvar vilket blir under senhösten. Lokalerna kommer att byggas på en gräsplan som inte används för fotboll idag men som kommer att ge utmärkta ytor för förskolebarnens utomhusaktiviteter. Det blir, precis som idag, fyra avdelningar. När den nya förskolan blir klar kommer lokalerna att byggas om för att göras ändamålsenliga för idrottsklubben.

– Vi ser också en möjlighet att bredda nyttjandet även till det som kan liknas vid fritidsverksamhet som inte nödvändigtvis handlar om fotboll och idrott, tillägger Lars Jacobson.
Han avslutar med att de vill utvecklas till att bli än ännu bättre och viktigare samlingspunkt för folket i bygden men även som en partner för näringslivet att erbjuda goda möjligheter för deras personal och affärskontakter.

Taggar

1 reaktion på Startskott för nya förskolelokaler i Bredaryd

Helt fel, att inte gräsytorna används för fotboll idag. Säkert den plan, av de tre, som används allra mest! Av våra yngre förmågor!

Kommentarsfunktionen är stängd