Nyheter

Startskott för budgetarbetet i Värnamo kommun

Nyheter Kommunstyrelsen gick igenom budgetförutsättningarna för 2021 - 2023

Arkivbild

Precis som alla andra påverkas kommunen av den konjunkturavmattning som sker. Dessutom beräknar Sveriges kommuner och regioner (SKR) med en lägre utveckling av BNP under kommande år. Dessutom stiger arbetslösheten i Värnamo kommun som vi rapporterat tidigare. Trots detta räknar man med en fortsatt befolkningstillväxt.

Driftsbudgeten för 2021 beräknas till drygt 1,9 miljarder kronor där nästan hälften av pengarna går till barn- och utbildningsnämnden. Summorna är relativt likalydande för 2022 och 2023. Jämfört med 2020 är budgeten någon miljon lägre kommande år. Nu ska budgetförutsättningarna diskuteras i den kommunala organisationen för att hamna i beredningsarbete innan budgeten ska fastställas av kommunfullmäktige senare i år.

Kommunstyrelsen diskuterade särskilt de behov och eventuella satsningar inom IT-sektorn. Vissa frågor skickas till budgetberedningen medan frågan om nytt kostdatasystem och åtgärdsplan för stabila tekniska förutsättningar för digitalisering flyttades till nästa möte med kommunstyrelsen.

När det gäller investeringar så finns det stora behov och det är framförallt skolor och förskolor som är prioriterade. Enligt den investeringsplan som presenteras i material motsvarar nettoinvesteringarna omkring en miljard kronor för perioden 2021 – 2023.

Orkar kommunen med dessa investeringar?

– Det är vår bedömning att vi klarar det och behoven är stora, säger Hans-Göran Johansson som är kommunstyrelsens ordförande. Han avslutar med att peka på nödvändiga satsningar inom skol- och förskolesektorn.

  

Taggar