Nyheter

Starkt kvartal för Bufab

Nyheter Värnamobaserade Bufab noterar för andra kvartalet en ökad omsättning och förbättrat rörelseresultat. Kassaflödet uppges vara starkt.

Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 11 procent till 1 089 (980) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 3 procent.
Orderingången ökade med 10 procent och var något lägre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet (Ebita) ökade till 103 (98) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 9,5 procent (10,0)
Resultatet per aktie uppgick till 1,91 (1,78) kronor

Efter kvartalets slut slutfördes förvärvet av HT BENDIX A/S med en årlig omsättning på omkring 500 miljoner kronor. Kostnaderna för förvärvet uppgick till 3 miljoner kronor och har belastat det andra kvartalet. Förvärvet förväntas bidra till Bufabs resultat per aktie från och med det tredje kvartalet 2019

Januari – juni 2019
Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 2 180 (1 925) miljoner kronor. Den organiska tillväxten var 4 procent
Orderingången ökade med 13 procent och var något lägre än nettoomsättningen
Rörelseresultatet (Ebita) ökade till 222 (204) miljoner kronor och rörelsemarginalen uppgick till 10,2 procent (10,6)
Resultatet per aktie ökade till 4,14 (3,77) kronor

Hela rapporten finns på denna länk (pdf)

Jörgen Rosengren. Arkivbild

Företagets vd och koncernchef Jörgen Rosengren kommenterar:
– Bufab hade en fortsatt god utveckling under det andra kvartalet 2019 med 11 % tillväxt. Resultat och kassaflöde ökade jämfört med det mycket starka andra kvartalet föregående år. Vi fortsatte att investera i vår strategi ”Leadership 2020”, samt slutförde i juli ett större förvärv.

– Allt detta skedde mot en bakgrund som karaktäriseras av ökad osäkerhet på marknaden. Den underliggande efterfrågan avtog under kvartalet, särskilt i vissa branscher (t ex fordonsbranschen) och geografier (till exempel Kina). Trots det uppnådde Bufab en organisk tillväxt på 3 procent, vilket berodde på högre marknadsandelar på flertalet marknader.

– Båda rörelsesegmenten ökade sitt rörelseresultat. I segment International såg vi en bra men något svagare tillväxt än tidigare. Vi ökade våra marknadsandelar och fortsatte att investera i strategiska områden. Resultatet i kvartalet ökade endast marginellt medan utvecklingen under det första halvåret var god. I segment Sweden såg vi svagare marknadsförutsättningar och negativ organisk tillväxt. Trots en fortsatt svag svensk krona stärktes bruttomarginalen tydligt jämfört med de senaste två kvartalen. Denna förbättring berodde på omfattande prishöjningar, vilka tillsammans med god kostnadskontroll och bidrag från förvärvet Rudhäll Industri möjliggjorde ett ökat rörelseresultat även i detta segment.

– Vi fortsatte under kvartalet våra satsningar på strategin ”Leadership 2020”, som innebär att vi skall vara det ledande bolaget i vår bransch nästa år, 2020. Vi har nu hunnit ungefär halvvägs med våra planer och börjar se resultaten ta form. Vi har väsentligt förstärkt våra processer, verktyg och vårt team inom nyckelområde som inköp, logistik, och kvalitet. Vi har tagit fram nya lösningar som hjälper våra kunder att förbättra sin produktivitet. Vi har också påbörjat en tätare integration med både kunder och leverantörer med hjälp av nya digitala verktyg. Detta gör det möjligt att effektivisera hela värdekedjan. Vi förbättrar ständigt relationerna med våra viktigaste kunder, och är på god väg att bygga upp en världsledande leverantörsbas. Dessa satsningar har finansierats genom den tillväxt vi har åstadkommit med hjälp av ökade marknadsandelar de senaste åren.

– Vi har också fortsatt att leta intressanta förvärvskandidater som kan bidra med tillväxtsynergier, kundrelationer, leverantörsbaser och expertis. I juli slutförde Bufab förvärvet av HT Bendix A/S, en ledande dansk ”Supply Chain Partner” med omkring 500 miljoner kronor i omsättning. Detta förvärv är ett starkt och betydelsefullt komplement till vår befintliga verksamhet i Norden.

– Under den närmaste tiden är marknadsutsikterna mer osäkra än tidigare, vilket återspeglas i Bufabs något lägre organiska tillväxt och orderingång i kvartalet. Vi kommer att fortsätta våra strategiska satsningar, men går nu in i en fas där fokus framförallt är på att generera resultat, till exempel i form av inköpsbesparingar. Vi kommer också att fokusera mer på intern effektivitet.

– Med hjälp av dessa åtgärder avser vi att generera en fortsatt god utveckling även i ett eventuellt mer osäkert marknadsklimat.

Jörgen Rosengren
Koncernchef och vd

Taggar