Nyheter

Stängs för all trafik den 1 december

Stängs för all trafik den 1 december

Nyheter Efter 85 års existens stängs Viadukten av för trafik från och med den 1 december.  

Under sommar och höst har en teknisk utredning gjorts av den 85 år gamla Viadukten. Resultaten av utredningen visar skador som är orsakade av såväl miljöfaktorer som av belastning av fordon som trafikerat Viadukten under 85 år. Inte minst de tunga fordonen som trafikerade bron fram tills för några år sedan har orsakat hög belastning på bron. Sedan april 2020 är all tung trafik förbjuden på Viadukten.

Viadukten är gammal och enligt framtagen utredning är den i slutet av sin tekniska livslängd.

– Eftersom en förstärkning och reparation av Viadukten är dyr och möjligheten att förlänga livslängden är oviss bedöms inte detta som en framgångsrik strategi, säger Jesper du Rietz, förvaltningschef, tekniska förvaltningen.

–  Därför är kommunens inriktning att nykonstruktion eller annan ny trafiklösning bör ske, fortsätter Jesper.

Viadukten stängs för all trafik

Sedan tidigare är Viadukten stängd för tung trafik, som till exempel bussar och lastbilar. Eftersom vinterväghållning måste ske med tyngre fordon är det inte möjligt att hålla bron öppen vid vinterväglag. Viaduktens stängs därför av för all trafik från och med 1 december 2020. Skulle det bli vinterväglag före 1 december kommer Viadukten att stängas av tidigare. Trafiken kommer främst att hänvisas till Lagastigen.

Dessa åtgärder påbörjas nu

  • Förbättringsåtgärder under bron kommer att göras.
  • Åtgärder för att stödja trafiksäkerhet, omledning av trafik och stärkt trafikflöde är beslutade och påbörjade.

Trafiklösningar

Trafiklösningar under tiden Viadukten är avstängd kommer Värnamo kommun att kommunicera nästa vecka.

Källa: Pressmeddelande från Värnamo kommun

Taggar

Dela


5 reaktioner på Stängs för all trafik den 1 december

Hög tid nu att göra något åt övergångs ställena i korsningen Bangårdsgatan/Lagastigen innan det sker olyckor med dödlig utgång om trafiken skall ledas detta hållet.
För nu kan de bara kliva rätt ut från skymd sikt och bil påkörda

Sannerligen en toppen idé.
En samlingsplats för fotfolket!

Har tyckt det länge, varför slösa pengar på dessa renoveringar när inget slutresultat finns.

Tänk, tänk lite efter ni styrande i kommunhuset.
Vilka drag ni gör, innan ny-valen kommer.

Varför inte göra om den till en trevlig cykel- och gångbro med utsikt över stan, likt många större städer gjort med sina broar – till exempel Prag och Budapest. Stäng genomfarten helt på gamla Centralplan. Med de allt tyngre batteribilarna kommer ändå mer viktslitage att bli ett problem.

Det låter som en lysande idé, så drar vi istället trafiken via Västbovägen och sedan ner via Karlsdal och sedan rätt igenom Apladalen, ungefär bakom simhallen.
Dock så lär centrum bli ännu mera dött än vad det redan är, men det är smällar man får ta.

Kommentarsfunktionen är stängd