Nyheter

Ståhl (S): Ser fram emot att arbeta för att hela kommunen ska utvecklas

Nyheter I en artikelserie lär vi känna våra ledamöter och ersättare som är invalda i kommunfullmäktige under mandatperioden. I dag träffar vi Jörgen Ståhl (S).

Jörgen Ståhl (S). Bild: David Alin

Kan du beskriva dig själv?

– Jag heter Jörgen Ståhl.

Har du önskat eller tilldelats platsen i kommunfullmäktige?

– Jag anmälde mitt intresse att sitta i KF, och tackade ja när jag fick frågan om att stå med på listan.

Vad är det för frågor som engagerar dig mest?

– Skola och omsorg som är så betydelsefulla för kommunens innevånare, plan- och byggfrågor samt miljö och hälsa.

Vad ser du fram emot under mandatperioden?

– Att få vara med och arbeta för en positiv och trygg utveckling för Värnamo kommun, samt att jobba för att de mindre orterna i kommunen också kan utvecklas och får de resurser som behövs för det.

—————

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen och kan liknas vid kommunens riksdag.

De röstberättigade invånarna i kommunen väljer fullmäktige i allmänna val vart fjärde år (samtidigt som riksdags- och regionvalet). I Värnamo består kommunfullmäktige av 51 ledamöter och 29 ledamöter. De flesta av dem har ett vanligt jobb och ägnar sig följaktligen åt politiken på fritiden.

Kommunfullmäktige fattar beslut i principiella frågor som rör kommunens organisation, ekonomi, övergripande planer och samhällsplanering. Fullmäktige bestämmer också hur de olika nämnderna sätts samman, vilka arbetsuppgifter de har och vilka som ska vara ledamöter. Mandatfördelningen 2022-2026 ser ut som följer:

Socialdemokraterna 14 mandat
Moderaterna 11 mandat
Sverigedemokraterna 9 mandat
Centerpartiet 8 mandat
Kristdemokraterna 5 mandat
Liberalerna 2 mandat
Vänsterpartiet 2 mandat

Taggar

Dela