Nyheter

Avfallstaxan höjs

Nyheter Från och med 1 januari höjs avfallstaxan i Värnamo kommun. Det beslutade kommunfullmäktige ikväll

Jonathan Rosenqvist från SÅM fick svara på många frågor

Kommunalförbundet SÅM har haft i uppdrag att ta fram ett förslag till ny avfallstaxa för kommande år. Renhållningsavgiften ska täcka SÅM:s kostnader för avfallshantering gällande hushållsavfall och inkluderar de tjänster som ingår i det kommunala renhållningsansvaret.

Taxan är samordnad med Gislaved och Gnosjö och avgfiften är generell höjning på 4% och när enskilda avlopp ska tömmas föreslås en höjning på 12,5%.

Jonathan Rosenqvist från kommunalförbundet SÅM var på plats i fullmäktigesalen för att svara på ledamöternas frågor.

– Det står att det ska höjas 4% av ökande kostnader och i nästa mening står det under 2019 införs eventuellt en nationell förbränningsavgift. Tar Värnamo ut de här i förskott och sedan höjer 4% till?, undrar en av fullmäktigeledamöterna.

– Vi har upphandlat förbränningsavgiften och vi har högre avgifter. Vi måste ta höjd för den här förvältade skatten, personal och löner, säger Jonathan Rosenqvist från SÅM.

Gottlieb Granberg (M);
– Hur lyckas vi med den här billiga miljöåtgärd. Vad har det fått för effekt med det här nya fyrfackssystemet?

– Vi började här i Värnamo i april. Vi har haft en anslutning till den här nya systemet i början var det 86%, nu närmar vi oss 90%. Om man tittar på effekten, tidigare hade vi 1 400 ton, nu ligger vi på 1 000 ton och det är material som har sorteras ut till återvinning, tidning och glas. Vi har sett stora effekter tidigt. De här mängderna kommer att minska så vi inväntar ännu större minskning. 400 ton är 13 lastbilar med släp i månaden. Vi har redan nu en god effekt av det här, säger Jonathan Rosenqvist.

– När kan man se redovisningar av det här, det är några av våra mål vi har varit dåliga på. Vi har haft röda siffror. När kan man se det här, undrar Jörgen Skärin (MP) och får till svars hur det ska fungera och hur vi ska sortera avfall.

– Dåligt att plastdelen är för liten, kan man ändra dimensionen på fördelningen, undrar Jörgen Skärin (MP).

– Jag har ett sopkärl i Gislaved också så jag 16 fack att hålla reda på. När kommer sms-aviseringen? Anders Ferngren (S).

– När man har driftstörning använder vi sms-avisering, men det kostar mycket pengar med den sortens aviseringar. Vi tömmer 3000 soptunnor dagligen och det blir en stor kostnad, men vi tittar på om man kan boka den här möjligheten då det är för hög kostnad, samt att vi har en hemkalender på vår hemsida, säger Jonathan Rosenqvist.

– Hur många mil körde ni innan fyrfackssystemet? Undrar Bo Karlsson (SD), som får till svars av Rosenqvist att tömningen ökar med en kärltömning i månaden.

– Vi får ökade kostnader för vårt slam vi lämnar. I Vaggeryds kommun är taxan 25% högre än vad ni har, då man redan har tagit höjd för dessa ökade avgifter. 100 – 200 kronor per kubik kan höjningen handla om för oss, säger Jonathan Rosenqvist.

Kommunfullmäktige beslutade att avfallstaxan förändras 1 januari 2020.

Reservation lämnades av (SD).

Taggar

Dela


17 reaktioner på Avfallstaxan höjs

V.43 skulle vår tunna nr1 har tömts , den
Var till hälften tömd. Jag har ringt två gånger
Den 2 nov är den fortfarande inte tömd.
KATASTROF

Hej!

Hur tänker ni ??? Höja taxan och att man ändå
Får man gå till återvinningen och slänga plast.
Sen är vi inte nöjda med tömmningen, att man
Inte kolla att det är tomt i facken.

Är det miljötänk när det kommer 3 sopbilar samma dag och tömmer olika kärl.
Gröna gamla töms på morgonen hos
Grannen. Sedan kommer bil 2 och tömmer
kärl nummer 1.
Sist på kvällen kl 22 kommer bil 3 och kärl
nr 2.

Det vore inte så dumt om man kunde hålla sig till ordinarie tömningar till att börja med. Sen kan man kanske ställa tillbaka kärlen där man tog dem. Detta företaget har problem. Sen har man mage att höja taxan. De gör ju inte ens det de ska.

Kommer det även fortsättningsvis gå att komma undan med sorteringen genom att betala 2000 kr extra? För de besuttna som inte vill sortera är det ju en spottstyver.

Iaktagare
Precis, hade det varit för miljön PÅ RIKTIGT så hade det varken gått att ”köpa sig fri” eller få dispens för bostads- eller hyresrätter.

Nu när vi sorterar sopor och lägger kärl vid vägkanten priset på taxan måste vara billigare.

finns det ingen på såm och kommunen som kan svara på dessa kommentarer????
varför skall bara en del av invånarna sortera och stå för kostnaderna (villaägarna)???

Det jag funderar över är, att man går in och vinner en kommunal upphandling med ett angivet pris som är så mycket lägre än vad andra aktörer lägger sina anbud på och sedan har svårt att hålla leveranser m.m för att sedan höja avgiften. Gäller då den upphandlingen?
Instämmer även på det ”U-turn” skrev tidigare om hyresrätter, skolor och andra som har någon form av hushållssopor.

Bra synpunkt, JA.
Jo, det verkar vara riskfritt att lägga bud idag. Det verkar saknas såväl krav på kvalite som att verkligen leverera.

Som i alla ingångna avtal ska man genomföra sin uppgift fullt ut, innan dess ska man inte kunna höja någonting. Jag tycker också verkligen att man måste kräva att HELA stadens sophantering fungerar innan man kan snacka. Speciellt om man hänvisar till miljöskäl.

Vad är det förresten som har hänt med upphandlingarna generellt i Värnamo egentligen? Finns det inget kritiskt tänkande alls? Vi som alltid får höra att vi är en mönsterkommun?

Hahahahahaha, vilken miljöpopulism, man blir bara så förbannad på denna enorma andaktsrörelse i miljöns namn. Ofta lösningar som mest kostar oss pengar, men som i summa summarum inte gör någon som helst skillnad… förutom att tömma våra plånböcker än mer… då.

Hur ska det lösas med hämtning om det blir snö i vinter?
Plogas upp en stor vall på natten och sopbilen kommer ibland vid 07.00 tiden.

Anita

har bara väntat att taxan skall höjas!
hur tänker såm och kommunerna på miljön när ni tömmer kärl1 med en bil,sen kommer det en andra bil och tömmer kärl2
ang.kostnader: varför skall det vara tryck på avfallspåsarna när det skickas ut annan info. hur man sorterar
tillverkning av färg + rengörning av maskiner
hur mycket vatten går det åt för detta och vad kostar det pengar och miljö

Det verkar som att bilen inte riktigt hittar sin rutin gällande körslinga. På morgonen kör bilen förbi, sedan töms kärlet först på kvällen efter att kört förbi ytterligare en gång, sedan en gång till på tvärgatan. Till slut kommer backandes in i korsningen och tömmer kärlet. Kl 19 en fredagskväll.

Ifrågasätter antal fordonsmil samt lönekostnader genom att jobba på det sättet.

Varför kläms villaägarna åt innan många av bostadsrättsföreningarna ens har börjat sortera? För naturen och nedskräpningen spelar det väl ingen roll om soporna kommer från hyresrätt/bostadsrätt eller villa? Hade man brytt sig om miljön hade man väl löst det problemet först, så att avfallet blivit enhetligt? Nu är det blandad kompott med sorterat och osorterat om vartannat, men man hinner inte ens få systemet med sopsortering att funka fullt ut för alla innan man höjer avgiften för dem som var påtvingat först ut.

Är redan på tok för dyrt med tanke på den tid man lägger ner å vissa fack är alldeles för små.

Kommentarsfunktionen är stängd